twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 125
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zespół Fostera-Kennedy’ego – opis przypadku

Aleksandra Świerczyńska
1
,
Justyna Sobczak-Panek
1
,
Małgorzata Woś
1

1.
Department of Ophthalmology with Children’s Ophthalmology Subdepartment, Stefan Żeromski Specialist Hospital in Krakow, Poland
KLINIKA OCZNA 2023, 125, 1: 42-49
Data publikacji online: 2022/10/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Siedemdziesięcioletnia pacjentka od wielu lat leczona z powodu jaskry została skierowana do poradni przyszpitalnej w celu poszerzenia diagnostyki gwałtownie postępującego pogorszenia widzenia, mimo stosowanego leczenia przeciwjaskrowego. W czasie wizyty poza charakterystycznymi dolegliwościami okulistycznymi stwierdzono zaburzenia zachowania i orientacji, co wzbudziło podejrzenie zespołu Fostera-Kennedy’ego i skłoniło badającego lekarza do skierowania pacjentki na pilne badanie obrazowe mózgowia. Tomografia komputerowa wykazała obecność zmian ogniskowych. Szybka reakcja umożliwiła natychmiastowe przekazanie chorej do ośrodka neurochirurgicznego w celu dalszego leczenia operacyjnego.

A 77-year-old female patient who had been treated for glaucoma for many years was referred to an outpatient clinic to extend the diagnostic work-up because of rapidly deteriorating vision despite anti-glaucoma treatment. During the visit, in addition to characteristic ophthalmic symptoms, behavioral and orientation disturbances were found, which raised a suspicion of Foster Kennedy syndrome and prompted the examining physician to refer the patient for an urgent brain scan. A computed tomography examination revealed the presence of focal lesions. Rapid diagnosis enabled immediate transfer of the patient to a neurosurgical center for further treatment.
słowa kluczowe:

zaburzenia zachowania, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, zespół maskujący, oponiak, zespół Fostera-Kennedy’ego, zanik nerwu wzrokowego


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.