twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
CiteScore 2022
0.2


Predicted CiteScore 2023
0.2
 

Open access journal without publication feesKLINIKA OCZNA/ACTA OPHTHALMOLOGICA POLONICA jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym skierowanym do okulistów i specjalistów nauk o widzeniu. Kwartalnik publikuje prace oryginalne, wyniki badań klinicznych, prace poglądowe i opisy przypadków.

KLINIKA OCZNA/ACTA OPHTHALMOLOGICA POLONICA to organ Polskiego Towarzystwa Okulistycznego założony w roku 1899 przez Bolesława Wicherkiewicza jako Postęp Okulistyczny (do 1914 r.), wznowiony w roku 1923 przez Kazimierza Noiszewskiego jako Klinika Oczna, od 1931 roku redagowany kolejno przez Władysława H. Melanowskiego, Witolda J. Orłowskiego, Józefa Kałużnego, Marię Starzycką, Andrzeja Stankiewicza, Jacka P. Szaflika.

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik (4 numery w roku)

Copyright: © Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Czasopismo publikowane w systemie Open Access, wszystkie artykuły sa objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.


REDAKTOR NACZELNY
Marcin Stopa

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Jerzy Mackiewicz

SEKRETARZ REDAKCJI
Helena Chudzińska

KRONIKARZ
Danuta Karczewicz

REDAKCJA "KLINIKI OCZNEJ"

Klinika Chorób Oczu. Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań
e-mail: journal@actaophthalmologicapolonica.pl

WYDAWCA
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.