twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
CiteScore 2023
0.2


Predicted CiteScore 2023
0.2
 
Artykuły video:
 

 
Artykuł Video: Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczep soczewki torycznej w oku
po keratotomii radialnej

Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczep soczewki torycznej w oku po keratotomii radialnej

Bartłomiej Kałużny, Krzysztof Czosnyka
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S18–S22
Data publikacji online: 2020-10-08
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.