eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica Supplement
Bieżący suplement Archiwum Klinika Oczna
1/2020
vol. 122
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Słowo wstępne

Marcin Stopa
Artykuł przeglądowy

Fakoemulsyfikacja zaćmy z wykorzystaniem cyfrowego systemu wspomagania pracy chirurga VERION™

Bartłomiej Kałużny, Marta Krzyżanowska
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S1–S5
 
DOI : https://doi.org/10.5114/kos.2020.99573
Artykuł Video: Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczep soczewki torycznej w oku
po keratotomii radialnej
Opis przypadku

Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczep soczewki torycznej w oku po keratotomii radialnej

Bartłomiej Kałużny, Krzysztof Czosnyka
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S18–S22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/kos.2020.99577
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.