twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2020
vol. 122
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł Video: Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczep soczewki torycznej w oku
po keratotomii radialnej
Opis przypadku

Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczep soczewki torycznej w oku po keratotomii radialnej

Bartłomiej Kałużny
1, 2
,
Krzysztof Czosnyka
1

1.
Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S18–S22
Data publikacji online: 2020/10/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Ponad 40% pacjentów zgłaszających się na zabieg usunięcia zaćmy ma astygmatyzm rogówkowy o wartości co najmniej 1 D. Metodą z wyboru w leczeniu astygmatyzmu u pacjentów ze współistniejącą zaćmą jest zabieg fakoemulsyfikacji z wszczepieniem wewnątrzgałkowej soczewki torycznej (toric intraocular lenses – TIOL). W przypadku gdy pacjent miał wcześniej wykonywane zabiegi refrakcyjne w obrębie rogówki, mogą się pojawić problemy z ustaleniem mocy wszczepu, trudności śródoperacyjne oraz zmiany kształtu powierzchni rogówki w okresie pooperacyjnym. Celem pracy jest prezentacja przypadku fakoemulsyfikacji zaćmy i wszczepienia soczewki torycznej w oku po keratotomii radialnej oraz omówienie najczęstszych problemów, jakie chirurg może napotkać w takich sytuacjach.
słowa kluczowe:

zaćma, fakoemulsyfikacja, astygmatyzm, keratotomia radialna, soczewka toryczna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.