twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

Klinika oczna/Acta Ophthalmologica Polonica jest indeksowane w:

ARIANTA

Genamics/JournalSeek

Harvard Libraries - University of California Libraries

Index Copernicus

Most Wiedzy

OHIOLINK

Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)

Polish Medical Library (GBL)

ResearchGate

Researcher.Life

SafetyLit

WorldCat

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.