twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 125
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące okołooperacyjnej modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego w chirurgii okulistycznej

Joanna Przybek-Skrzypecka
1, 2
,
Alina Bakunowicz-Łazarczyk
3
,
Dariusz Dobrowolski
4, 5, 6
,
Iwona Grabska-Liberek
7, 8
,
Jakub Kałużny
9, 10
,
Jerzy Mackiewicz
11
,
Marta Misiuk-Hojło
12
,
Ewa Mrukwa-Kominek
13
,
Agnieszka Nowak
14, 15
,
Weronika Pociej-Marciak
14, 15
,
Bożena Romanowska-Dixon
14, 15
,
Marcin Stopa
16, 17
,
Jacek Szaflik
1, 2

1.
Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3.
Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza UDSK w Białymstoku
4.
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5.
Oddział Okulistyki, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
6.
WSS nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe-Sosnowiec
7.
Klinika Okulistyka CMKP, Warszawa
8.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
9.
Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10.
Klinika Okulistyczna „Oftalmika”
11.
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12.
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
13.
Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
14.
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
15.
Katedra Okulistyki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16.
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
17.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
KLINIKA OCZNA 2023, 125, 3:127-130
Data publikacji online: 2023/10/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:

WPROWADZENIE

Na przestrzeni ostatnich lat istotnie wzrósł odsetek osób przyjmujących przewlekle leczenie przeciwkrzepliwe. Szacuje się, że około 20% populacji świata stosuje kwas acetylosalicylowy, około 4% populacji inne antykoaugulanty, do których zalicza się leki przeciwpłytkowe (inhibitory receptora P2Y12: klopidogrel, prasugrel, tikagrelol) i leki przeciwkrzepliwe (warfaryna, acenokumarol, dabigatran, riwaroksaban, apiksaban, edoksaban, betriksaban) [1]. Decyzja dotycząca zmiany lub utrzymania dotychczasowego leczenia przeciwkrzepliwego przed operacją okulistyczną za-leży od wielu czynników, przede wszystkim: typu zabiegu, rodzaju znieczulenia, poziomu ryzyka incydentu zatoro-wo-zakrzepowego oraz rzędowości profilaktyki. W niniejszej pracy przedstawiono konsensus obejmujący dostępną literaturę, w tym wytyczne światowych towarzystw okulistycznych i stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyczący modyfikacji terapii przeciwkrzepliwej w okresie okołooperacyjnym w okulistyce. Uśrednione ryzyko krwawienia w operacjach okulistycznych dla całej populacji jest szacowane na 0,4%. Zawiera ono ryzy-ko powstania: krwotoku śródsiatkówkowego, nadnaczyniówkowego, krwotoku do ciała szklistego, nawracającego krwistka komory przedniej, krwiaka oczodołu. Kwas acetylosalicylowy – najszerzej stosowana substancja przeciwpłytkowa – to nie-steroidowy lek przeciwzapalny hamujący agregację płytek krwi. Znajduje zastosowanie zarówno w profilaktyce pierwotnej (zapobieganiu), jak i wtórnej (po przebytym epizodzie) incydentów zatorowo-zakrzepowych (m.in. ostry zespół wieńcowy, udar mózgu). Dawka 75–150 mg skutecznie hamuje agregację płytek na 7–10 dni od rozpoczęcia terapii. Należy pamiętać, że dwuskładnikowa terapia prze-ciwkrzepliwa (DAPT = kwas acetylosalicylowy + inhibitor P2Y12) znacząco zwiększa ryzyko krwawienia okołooperacyjnego w stosunku do monoterapii kwasem acetylosalicylowym (15% vs 4%) [2]. W tabelach I i II podsumowano dostępne formy terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej w Polsce (stan wiedzy na grudzień 2022 r.). Ryzyko incydentu zakrzepowo-zatorowego determinuje postępowanie. Pacjenci wysokiego ryzyka to oso-by: z migotaniem przedsionków i przebytym udarem mózgu, po przebytym epizodzie zakrzepicy żylnej w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ze sztuczną, mechaniczną zastawką serca, chorujące na nowotwór, z frakcją wyrzutową serca < 30%. Zalecane mo-dyfikacje leczenia przeciwkrzepliwego przedstawiono w tabeli III [2]. Należy...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.