twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 124
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Nadciśnienie wewnątrzgałkowe związane z torbielowatością ciała rzęskowego i tęczówki pseudoplateau iris – opis przypadku

Monika M. Modrzejewska
1
,
Joanna Cyrankiewicz
1

1.
2nd Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
KLINIKA OCZNA 2022, 124, 4: 232-238
Data publikacji online: 2022/11/02
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Torbiele tęczówki i ciała rzęskowego stanowią istotny problem diagnostyczny, są trudne do zdiagnozowania w rutynowym badaniu, w lampie szczelinowej lub gonioskopii. W celu ustalenia rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie badania ultrabiomikroskopowego, które nie jest powszechnie dostępne, jednak tylko to badanie pozwala ocenić anatomiczne relacje uwidocznionych struktur gałki ocznej.

Rozpoznanie nadciśnienia wewnątrzgałkowego oraz pseudoplateau iris, wtórnych do torbieli tęczówkowo-rzęskowych, z powodu rzadkich możliwości wykonania pełnej diagnostyki mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla okulisty. Dlatego autorzy tego artykułu przedstawiają rzadki przypadek pacjenta z obustronną pseudoplateau iris i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym związanymi z torbielowatością tęczówki i ciała rzęskowego.

Jednocześnie dokonano przeglądu różnych form terapii regulujących poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego, które są zalecane w prowadzeniu leczenia.

Iris and ciliary body cysts constitute a significant diagnostic problem and are difficult to diagnose in routine practice on slit lamp or gonioscopy examination. The diagnosis must be established by ultrabiomicroscopy, which is not widely available, but represents the only technique capable of evaluating the anatomical relationships of the visualized ocular structures.

Diagnosing ocular hypertension and pseudoplateau iris secondary to iridociliary cysts can be challenging for ophthalmologists, as it is rarely possible to perform a complete diagnostic workup. The authors of this article present a rare case of a patient with bilateral pseudoplateau iris and ocular hypertension associated with iridociliary cysts. In addition, various forms of intraocular pressure-regulating therapies recommended in treatment are reviewed.
słowa kluczowe:

nadciśnienie wewnątrzgałkowe, pseudoplateau iris, torbielowatość ciała rzęskowego i tęczówki, biomikroskopia ultradźwiękowa

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.