twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2022
vol. 124
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Metody miejscowego leczenia wewnątrzgałkowego siatkówczaka

Krzysztof Cieślik
1
,
Anna Rogowska
1
,
Wojciech Hautz
1

1.
Klinika Okulistyki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Department of Ophthalmology, Children’s Memorial Health Institute in Warsaw, Poland
KLINIKA OCZNA 2022, 124, 3:131-136
Data publikacji online: 2022/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Podstawowym leczeniem siatkówczaka jest obecnie chemioterapia dożylna i/lub dotętnicza. Niezwykle ważne w procesie leczenia tego nowotworu są uzupełniające terapie miejscowe. W artykule omówiono metody miejscowego leczenia siatkówczaka, takie jak: krioterapia, laserowa termoterapia przezźreniczna, laserowa termoterapia przezźreniczna z dożylnym podaniem indocyjaniny, brachyterapia, enukleacja, iniekcje dotętnicze i dokomorowe melfalanu. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze metody leczenia: chemioterapię miejscową w postaci iniekcji do ciała szklistego oraz chemioterapię dotętniczą. Te nowoczesne metody leczenia miejscowego umożliwiają zachowanie gałki ocznej u coraz większej liczby pacjentów z zaawansowanym siatkówczakiem.

Currently, the primary treatment for retinoblastoma is intravenous and/or intraarterial chemotherapy. However, adjuvant focal therapies are also an essential component in the treatment of this cancer. The article discusses the methods of focal treatment of retinoblastoma: cryotherapy, transpupillary laser thermotherapy, transpupillary laser thermotherapy with intravenous indocyanine, brachytherapy, enucleation, and intraarterial and bicameral injections of melphalan. Particular attention is given to the latest methods of treatment including topical chemotherapy (intravitreal injections) and intraarterial chemotherapy. These modern topical treatments help salvage the eye in an increasing number of patients with advanced retinoblastoma.
słowa kluczowe:

retinoblastoma, siatkówczak, termoterapia, krioterapia, melfalan, brachyterapia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.