twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2023
vol. 125
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Varia

Kronika nr 28

Danuta Karczewicz
1

  1. Emerytowany kierownik II Katedry i Kliniki Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
KLINIKA OCZNA 2022, 125, 4: 259-266
Data publikacji online: 2024/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:

Myśleć, to co prawdziwe
Czuć co piękne,
Kochać co dobre,
W tym jest cel rozumnego życia.
Platon

W 2023 roku odbyło się w Polsce ponad 20 konferencji okulistycznych, w tym Zjazd Okulistów Polskich i 3 spotkania on-line. W niniejszej Kronice napiszę o spotkaniach, z których przesłano mi sprawozdania lub w których uczestniczyłam.
21–22 kwietnia 2023 roku w Szczecinie w hotelu Radisson Blue odbyła się III Międzynarodowa Konferencja pt. Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej. Konferencja została zorganizowana przez I Katedrę i Klinikę Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była prof. Anna Machalińska. Konferencja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (umowa DNK/SP/547902/2022).
W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 lekarzy z Polski i innych krajów europejskich. Program naukowy obejmował 8 kursów, 4 rodzaje warsztatów praktycznych oraz 6 sesji plenarnych. Dzięki udziałowi uznanych wykładowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Finlandii kolejny już raz konferencja stworzyła okazję do wymiany poglądów i doświadczeń niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie okulistyki.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się kursy doszkalające, które dotyczyły szerokiej gamy zagadnień praktycznych, w tym: zasad wykorzystania laseroterapii w okulistyce (dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska), diagnostyki elektrofizjologicznej (dr n. med. Marta Wiącek), zastosowania mikroskopu konfokalnego oraz OCT przedniego odcinka typu Swept-Source w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń rogówki (dr n. med. Agnieszka Kuligowska), diagnostyki i postępowania w jaskrze o nietypowym obrazie klinicznym w przebiegu dodatkowych schorzeń okulistycznych i systemowych (lek. Elżbieta Krytkowska), praktycznych zasad rozpoznawania i różnicowania zmian rozrostowych tylnego odcinka gałki ocznej z użyciem diagnostyki multimodalnej (dr hab. Iwona Rospond- -Kubiak), wykorzystania angio-OCT w codziennej praktyce okulistycznej (dr hab. Maciej Gawęcki), oszczędzających procedur operacyjnych w rekonstrukcjach powiek (lek. Dominika Białas) oraz algorytmów postępowania i wyboru leczenia w patologiach dotyczących pogranicza rogówki i spojówki (dr hab. Dariusz Dobrowolski). Warsztaty odbywały się w obu dniach konferencji i obejmowały doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie: iniekcji doszklistkowych lekami anty-VEGF (dr Dorota Kaczmarek), wykonywania badań...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.