twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2016
vol. 118
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Kostniak naczyniówki w badaniu Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography – prezentacja przypadku

Anna Markiewicz
1, 2
,
Bożena Romanowska-Dixon
1, 2
,
Barbara Jakubowska
2
,
Anna Bogdali
1, 2

1.
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2.
Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Kostniak naczyniówki to rzadko występujący łagodny guz pojawiający się w tylnym biegunie gałki ocznej, przeważnie u młodych kobiet. Przede wszystkim należy go różnicować z amelanotycznym czerniakiem i guzami przerzutowymi. Diagnostyka różnicowa powinna się opierać na badaniu dna oka, badaniu ultrasonograficznym oraz nowym badaniu – Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography. W tej pracy, na przykładzie naszej pacjentki, opisano typowe cechy kostniaka naczyniówki zobrazowane badaniem Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography. Transparentność (przezroczystość) i lamelarna budowa guza, występowanie w jego pewnych rejonach struktury kości gąbczastej oraz obszarów kalcyfikacji i dekalcyfikacji, uwidocznienie równoległych pustych kanałów o przebiegu horyzontalnym i pionowym (odpowiedników naczyń), a także połączeń naczyniówki i twardówki, to typowe cechy kostniaka naczyniówki zobrazowane badaniem Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography.

Choroidal osteoma is a rare, benign tumor which primarily affects young females, occurring at the posterior pole of the eye. Differential diagnosis, based on ophthalmoscopy, ocular ultrasound and modern techniques such as Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography, should include amelanotic choroidal melanoma or metastatic tumors. This case report outlines the features of choroidal osteoma imaged using the Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography, namely its lamellar and spongy bone structure, sclero-choroidal junction, tumour transparency, parallel horizontal and vertical canals communicating the lesions, as well as the presence of calcified and decalcified regions.
słowa kluczowe:

kostniak naczyniówki, Swept Source Optical Coherence Tomography (SS-OCT), Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography (DRI-OCT)

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.