twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2023
vol. 125
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Dwojenie u pacjentki z zespołem Satoyoshi i miopatią mitochondrialną

Ewelina Jagiełło-Roszkowska
1
,
Dorota Białas-Niedziela
1
,
Monika Turczyńska
1
,
Joanna Brydak-Godowska
1
,
Anna Waśkiel-Burnat
2
,
Lidia Rudnicka
2
,
Dariusz Kęcik
1

  1. Department of Ophthalmology, Infant Jesus Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Poland
  2. Department of Dermatology, Medical University of Warsaw, Poland
KLINIKA OCZNA 2022, 125, 4: 234-239
Data publikacji online: 2022/10/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
W pracy przedstawiono przypadek 42-letniej kobiety, która zgłosiła się do Poradni Strabologicznej w 2017 roku z powodu dwojenia. Dolegliwości w postaci zamazywania się obrazu i diplopii o zmiennym nasileniu pojawiły się u chorej w 2006 roku. W wywiadzie pacjentka podała przebycie bezobjawowo zapalenia naczyń siatkówki oka lewego. Ze względu na dolegliwości ogólne była diagnozowana na oddziałach neurologii, dermatologii i kardiologii. Na podstawie objawów klinicznych i wykonanych badań dodatkowych u chorej rozpoznano zespół Satoyoshi, a w kolejnych latach również miopatię mitochondrialną.
słowa kluczowe:

diplopia, zespół Satoyoshi, miopatia mitochondrialna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.