twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 124
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czynniki ryzyka retinopatii wcześniaków – aktualny przegląd literatury

Monika M. Modrzejewska
1
,
Katarzyna Czyżewska
1
,
Wiktoria Bosy
1
,
Natalia Wierzbowska
1

1.
2nd Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
KLINIKA OCZNA 2022, 124, 4: 202-210
Data publikacji online: 2022/10/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Przedstawienie dotychczas opisanych w literaturze głównych oraz alternatywnych czynników ryzyka dla rozwoju retinopatii wcześniaków.

Materiał i metody
Analiza dostępnych prac naukowych oraz artykułów w bazach PubMed, Google Scholar oraz UpToDate poświęconych badaniom czynników ryzyka istotnych w rozwoju retinopatii wcześniaków ze zwróceniem uwagi na czynniki WINROP i G-ROP stosowane w okulistycznych badaniach przesiewowych.

Wnioski
Należy podkreślić, że najlepiej udokumentowanymi czynnikami ryzyka o bezpośrednim wpływie na retinopatię wcześniaków pozostają: niska masa urodzeniowa i przedwczesny wiek urodzeniowy, małe stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, zapalenie błon płodowych i łożyska; sepsa noworodkowa; oraz czynniki z pośrednim wpływem na retinopatię wcześniaczą, tj. dysplazja oskrzelowo-płucna, martwicze zapalenie jelit, bezdechy i zespół zaburzeń oddychania.Introduction
To present the primary and secondary risk factors for the development of retinopathy of prematurity (ROP), as reported in the literature to date.

Material and methods
Analysis of scientific papers and articles available in the PubMed, Google Scholar and UpToDate databases devoted to the study of risk factors involved in the development of retinopathy in premature infants, with attention given to the WINROP and G-ROP algorithms used in ophthalmic screening tests.

Conclusions
The best documented risk factors with a direct impact on ROP include low birth weight and preterm birth, low IGF-1 level, chorioamnionitis, and neonatal sepsis, while factors with an indirect impact on the development of ROP comprise bronchopulmonary dysplasia, necrotizing enterocolitis, apnea of prematurity, and respiratory distress syndrome (RDS).

słowa kluczowe:

wcześniactwo, badania przesiewowe, retinopatia wcześniaków, główne i dodatkowe czynniki ryzyka retinopatii wcześniaków


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.