en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zmiany w przednim odcinku oka u chorych na cukrzycę typu 2. w zależności od wartości HbA1c

Magdalena Mazurek
1
,
Danuta Karczewicz
1
,
Wojciech Lubiński
1
,
Maria Pietrzak-Nowacka
2

1.
Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2.
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Badania UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) oraz DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) wykazały liniową zależność między wartościami hemoglobiny glikowanej (HbA1c) a występowaniem przewlekłych powikłań w przebiegu cukrzycy. Te powikłania mogą obejmować wiele narządów, w tym także przedni odcinek oka. Cel: ocena zmian w przednim odcinku gałki ocznej u chorych na cukrzycę typu 2. w zależności od wartości HbA1c.

Materiał i metody
badaniom poddano 87 chorych na cukrzycę typu 2. (170 oczu), którzy znajdowali się pod opieką Poradni Diabetologicznej SPSK-2 w Szczecinie. Na potrzeby badania ze względu na różne wartości HbA1c utworzono trzy grupy. Chorych na cukrzycę typu 2. z HbA1c poniżej 6,5% włączono do grupy A, chorych z HbA1c mieszczącym się w przedziale od 6,5 do 7,5% – do grupy B, a chorych z HbA1c powyżej 7,5% – do grupy C. U wszystkich pacjentów wykonano badanie przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą biomikroskopu i gonioskopię, oceniano zmętnienie soczewki, fałdy spojówkowe równoległe do brzegu powieki, czas przerwania filmu łzowego i wynik testu Schirmera I, wykonano pomiary centralnej grubości rogówki, gęstości komórek śródbłonka rogówki, grubości soczewki, głębokości komory przedniej i długości gałki ocznej oraz oceniano dno oka. Wartości HbA1c oznaczono w Laboratorium Centralnym SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie.

Wyniki
u chorych na cukrzycę typu 2. z wyższymi wartościami HbA1c stwierdza się bardziej zaawansowane cechy zespołu suchego oka, większe zmętnienie soczewki, większą centralną grubość rogówki i niższą gęstość komórek śródbłonka rogówki. Naczynia w obrębie kąta przesączania najczęściej obserwowano u chorych z wartościami HbA1c > 7,5%. Soczewka osiągała największą grubość u chorych z HbA1c mieszczącym się w przedziale od 6,5% do 7,5%.

Wnioski
wyniki tego badania wskazują, że chorzy na cukrzycę są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań, nie tylko w obrębie siatkówki, ale także w obrębie struktur umiejscowionych w przednim odcinku oka. Większość z nich jest związana z wyższym odsetkiem HbA1c.Introduction
The United Kingdom Prospective Diabetes Study and Diabetes Control and Complications Trial showed a linear relationship between the HbA1c and the incidence of chronic complications of diabetes. They affect many organs, including the structures of the anterior part of the eye. The aim of this study was to evaluate HbA1c– dependent changes in the anterior segment of the eye in patients with type 2 diabetes.

Material and methods
87 patients (170 eyes) with type 2 diabetes (DM2) seen at the diabetes clinic were enrolled. They were divided into three groups depending on HbA1clevels. Group A consisted of patients with HbA1c below 6.5%, group B consisted of patients with HbA1c levels ranging between 6.5% and 7.5%, whereas group C consisted of patients with HbA1c above 7.5%. The anterior segment assessment performed in each patient included biomicroscopy, Schirmer test I, gonioscopy, lens opacity rating, the assessment of lid-parallel conjunctival folds, tear break-up time (TBUT), central corneal thickness (CCT), endothelial cell density (ECD), lens thickness evaluation, anterior chamber depth, axial length of the eye and indirect ophthalmoscopy. Serum HbA1c levels were determined by the Central Laboratory of No. 2 University Hospital in Szczecin.

Results
Diabetic patients with higher HbA1c (> 7.5%) levels presented with more advanced features of dry eye syndrome, higher degrees of lens opacity, greater central corneal thickness, decreased endothelial cell density, and blood vessels within the anterior chamber angle. The lens was the thickest in the group with HbA1clevels ranging between 6.5% and 7.5%.

Conclusions
The current results support the elevated risk of ocular complications affecting the anterior segment of the eye in patients with type 2 diabetes mellitus. The majority of these complications are associated with higher HbA1c levels, which should be taken into account in daily practice.

słowa kluczowe:

cukrzyca, HbA1c, przedni odcinek oka

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.