en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie ologenu w leczeniu operacyjnym neuropatii jaskrowej

Irmina Duchnik
1, 2
,
Ewa Starzycka-Bigaj
2
,
Bożena Romanowska-Dixon
1, 2

1.
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2.
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wskazaniem do interwencji chirurgicznej w przebiegu neuropatii jaskrowej jest brak możliwości zahamowania postępu uszkodzenia nerwu wzrokowego i ubytków w polu widzenia pomimo zastosowania terapii zachowawczej. Zabieg trabekulektomii pozostaje „złotym standardem” wśród operacji przetokowych w chirurgii jaskry. Głównymi przyczynami niepowodzenia leczenia chirurgicznego są nadtwardówkowe włóknienie i bliznowacenie podspojówkowe, występujące szczególnie u osób młodych lub po wielokrotnych operacjach wykonywanych na tym samym oku. W celu wydłużenia czasu działania przetoki filtracyjnej i uzyskania niższych wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w chirurgii jaskry zastosowanie znalazły środki hamujące bliznowacenie tj. antymetabolity oraz macierz kolagenowa ologen. Celem niniejszego opracowania jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania ologenu w operacjach przeciwjaskrowych.

The inability to inhibit the progression of optic nerve damage and visual field defects despite conservative therapy constitutes an indication for surgical intervention in glaucoma. Trabeculectomy is still the “golden standard” in glaucoma filtering surgery. The main causes of surgical failure are episcleral fibrosis and subconjunctival scarring, which especially affect younger people and patients after multiple operations on the same eye. In order to prolong the patency of the fistula and to achieve a lower intraocular pressure, anti-metabolic agents such as antimetabolites and collagen matrix ologen are used during glaucoma surgery. The aim of this study is to review the current literature on efficacy and safety of ologen use in glaucoma surgery.
słowa kluczowe:

macierz kolagenowa ologen, mitomycyna C, ciśnienie wewnątrzgałkowe, trabekulektomia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.