en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ terapii anty-VEGF na widzenie obuoczne u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Marta Uzdrowska
1
,
Ewa Bilińska
2
,
Anna Broniarczyk-Loba
1

1.
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2.
Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
ocena jakości widzenia obuocznego u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem oraz ocena wpływu terapii anty-VEGF na widzenie obuoczne u tych pacjentów.

Materiał i metody
subiektywne badanie ostrości wzroku, jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji przeprowadzono u 24 chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem zakwalifikowanych do leczenia preparatami anty-VEGF – przed leczeniem i po serii 3 iniekcji doszklistkowych.

Wyniki
większość badanych (66,7%) miała częściowo zachowane widzenie obuoczne, u 1/3 pacjentów natomiast stwierdzono tłumienie. U części pacjentów z tłumieniem po terapii odnotowano widzenie obuoczne częściowe, niektórzy pacjenci zaś, mający widzenie obuoczne, utracili je po leczeniu. U 50,0% badanych po terapii zmieniła się wartość wady refrakcji, a u 3 badanych – oko dominujące. U 25,0% badanych stwierdzono zez. Poprawa ostrości wzroku w leczonym oku po terapii nie była jednoznaczna z poprawą jakości widzenia obuocznego.

Wnioski
terapia anty-VEGF znacząco wpływa na widzenie obuoczne pacjentów. Uszkodzenie widzenia centralnego na skutek zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem nie upośledza wszystkich stopni widzenia obuocznego. Nie można przewidzieć zmian w widzeniu obuocznym na podstawie samej oceny ostrości wzroku przed terapią i po niej. Dlatego standardowe badanie pacjentów leczonych preparatami anty-VEGF powinno być rozszerzone o testy widzenia obuocznego.Purpose
To assess binocular vision quality in patients with age-related macular degeneration and to evaluate the effect of the treatment on binocular vision in these patients.

Material and methods
Subjective visual acuity, simultaneous perception, fusion and stereopsis were assessed before anti-VEGF treatment and after the third intravitreal injection in 24 patients with neovascular age-related macular degeneration.

Results
Most patients (66.7%) had partially preserved binocular vision and 1/3 of the group presented with suppression. Some patients with suppression gained partial binocular vision after treatment, whereas others, presenting with some degree of bino¬cular vision before treatment, lost it after therapy. Anti-VEGF treatment caused a change in the refractive error in 50.0% of the group, and a change of a dominant eye in 3 patients. Strabismus was diagnosed in 25.0% of patients. Treatment-related improvement of visual acuity was not equivalent to the qualitative improvement in binocular vision.

Conclusions
The anti-VEGF therapy has a significant impact on binocular vision in treated patients. However, impairment of central vision in age-related macular degeneration does not affect all levels of binocular vision, so visual acuity testing before and after treatment cannot be the only predictor of changes in binocularity. Thus, a standard vision examination in patients treated with anti-VEGF agents should be extended to include binocular vision assessment.

słowa kluczowe:

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), ocena widzenia obuocznego, terapia anty-VEGF, oko dominujące, wady refrakcji, zez

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.