en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ bezobjawowego obustronnego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na funkcję bioelektryczną siatkówki i nerwu wzrokowego

Anna Machalińska
1
,
Aleksandra Kowalska-Budek
1
,
Miłosz P. Kawa
2
,
Arkadiusz Kazimierczak
3
,
Krzysztof Safranow
,
Marta Kirkiewicz
,
Grażyna Wilk
,
Wojciech Lubiński
,
Piotr Gutowski

1.
First Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2.
Department of General Pathology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
3.
Department of Vascular Surgery and Angiology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena funkcji bioelektrycznej siatkówki i nerwu wzrokowego u pacjentów z hemodynamicznie istotnym, bezobjawowym, obustronnym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Materiał i metody
badaniem objęto 26 oczu pacjentów, u których rozpoznano obustronne zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej. Grupę odniesienia stanowiły 34 osoby dobrane względem płci i wieku. U wszystkich pacjentów wykonano: elektroretinogram wywołany wzorcem, elektroretinogram błyskowy, wzrokowe potencjały wywołane wzorcem oraz rutynowe badanie okulis­tyczne.

Wyniki
średnie amplitudy fali P50 i fali N95 elektroretinogramu wywołanego wzorcem były istotnie statystycznie zredukowane u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej (p = 0,0001 i p < 0,0001) w porównaniu z tymi samymi parametrami u osób z grupy odniesienia. Średnia amplituda fali b odpowiedzi pręcikowej, średnia amplituda fali a oraz fali b odpowiedzi czopkowo-pręcikowej elektroretinogramu błyskowego były zredukowane (odpowiednio: p = 0,03, p = 0,02 ip = 0,03); latencja fali b odpowiedzi pręcikowej i czopkowo-pręcikowej były znacząco wydłużone (odpowiednio: p = 0,01 i p = 0,02), wskaźnik potencjałów oscylacyjnych natomiast był zredukowany (p = 0,009) w oczach ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej w porównaniu ze wskaźnikiem w oczach u osób z grupy odniesienia. Latencja fal a i b odpowiedzi czopkowej była znacząco wydłużona (p = 0,0009 i p = 0,02, odpowiednio), a średnia amplituda fali b 30-Hz flicker była zredukowana (p = 0,01) w oczach ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej w porównaniu z tymi samymi parametrami u osób z grupy odniesienia.

Wnioski
u osób z obustronnym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej pomimo braku obiektywnych objawów klinicznych i niedokrwienia oka funkcja bioelektryczna siatkówki jest zaburzona.Aim
This study was designed to assess the bioelectrical function of the retina and optic nerve in patients with bilateral, asymptomatic, yet hemodynamically significant internal carotid artery stenosis.

Material and methods
Twenty-six eyes of 13 subjects with bilateral internal carotid artery stenosis and 34 controls were analyzed. Pattern electroretinogram, full-field electroretinogram and pattern visual evoked potentials, as well as routine ophthalmic examination were performed.

Results
The pattern electroretinogram P50 and N95 wave amplitudes were significantly reduced in patients (p = .0001 and p < .0001 respectively) as compared to controls. The full-field electroretinogram rod b-wave, rod-cone a-wave and b-wave amplitudes were reduced (p = .03, p = .02 and p = .03, respectively) and the implicit times of rod b-wave and rod-cone b-wave were significantly prolonged (p = .01 and p = .02, respectively), whereas the oscillatory potential wave index was reduced (p = .009) in patients as compared to controls. When analyzing cone responses, 30-Hz flicker wave amplitudes were reduced (p = .01) and cone a-wave and b-wave single flash implicit times were significantly prolonged (p = .0009 and p = .02, respectively) in patients as compared to controls.

Conclusions
Our study demonstrated that retinal bioelectrical function is negatively affected by internal carotid artery stenosis despite the absence of objective clinical signs and symptoms of ocular ischemia.

słowa kluczowe:

zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, elektroretinogram, niedokrwienie siatkówki

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.