en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2018
vol. 120
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Uremiczna neuropatia nerwu wzrokowego

Natalia Lewczuk
1
,
Joanna Bogusławska
1
,
Marta Misiuk-Hojło
1

1.
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Data publikacji online: 2019/02/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dializoterapia oraz terapia farmakologiczna, którym są poddani pacjenci z niewydolnością nerek, jak i sama choroba nerek mogą powodować liczne zaburzenia okulistyczne. Obserwowane zmiany występują zarówno w przednim, jak i tylnym odcinku gałki ocznej, obejmując spojówkę, rogówkę, soczewkę, siatkówkę obwodową, okolicę plamkową oraz nerw wzrokowy. Uremiczna neuropatia nerwu wzrokowego, objawiająca się nagłą bezbolesną i postępującą utratą widzenia oraz obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, jest bardzo rzadkim powikłaniem schyłkowej niewydolności nerek, ale może być również jej pierwszym symptomem. Na świecie opisano zaledwie kilka przypadków tego zaburzenia. Jej rozpoznanie jest ważne, ponieważ włączenie leczenia przyczynowego w postaci dializoterapii oraz podanie ogólnie steroidów skutkują znaczną, w niektórych przypadkach spektakularną, poprawą ostrości wzroku oraz wycofaniem się ubytków w polu widzenia. Klinicyści, w przypadku pogorszenia ostrości wzroku z towarzyszącym obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego u pacjenta z chorobą nerek, powinni brać pod uwagę mocznicowe tło zaburzeń, szczególnie w różnicowaniu z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego bez zapalenia naczyń, w której brak skutecznego leczenia, a rokowanie dla powrotu funkcji widzenia jest niekorzystne. Badanie stężeń mocznika oraz kreatyniny powinno stać się standardem diagnostycznym w przypadku każdej nagłej utraty widzenia.

Chronic kidney disease, dialysis and medical therapy can cause ocular disorders, affecting both the anterior and posterior segment of the eye, including the conjunctiva, cornea, lens, peripheral retina, macula and optic nerve. Uremic optic neuropathy, manifesting as sudden painless, progressive loss of vision and optic disc edema, is a very rare complication of end-stage chronic kidney disease, which may also be its first symptom. There are only a few reported cases in the world. Accurate diagnosis is important as initiating causal treatment (i.e. dialysis) and steroid therapy results in a significant or even spectacular improvement of visual acuity and resolution of visual field defects. When consulting cases of vision impairment and optic disc edema in patients with kidney disease, uremic neuropathy should be included in differential diagnosis, especially that there is no effective treatment for non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy and the prognosis for visual recovery is unfavorable. Therefore, blood urea nitrogen and creatinine assays should become a diagnostic standard for any sudden vision loss.
słowa kluczowe:

uremiczna neuropatia nerwu wzrokowego, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (AION), niewydolność nerek

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe