en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2019
vol. 121
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skuteczność zastosowania ulepszonej igły do fakoemulsyfikacji jąder soczewki o podwyższonej gęstości (badanie kliniczno-eksperymentalne)

Sergii Kostantinovich Dmytriiev
1
,
Iakiv Anatoliovich Grytsenko
1

1.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy of medical sciences of Ukraine Head: Nataliya Vladimirovna Pasyechnikova, MD
Data publikacji online: 2020/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Badanie efektywności rozwiniętych igieł dla fakoemulsyfikacji z jądrem najgęstszych soczewek w warunkach eksperymentalnych i klinicznych.

Materiał i metody
Badanie eksperymentalne przeprowadzono na 15 soczewkach odizolowanych, które należały do 15 pacjentów. W części klinicznej badania pacjentów podzielono na 2 grupy: PE przy użyciu standardowej igły do fakoemulsyfikacji (30 oczu) i PE przy użyciu ulepszonej igły (30 oczu) z zaćmą związaną z wiekiem. Zaćma dojrzała (brązowa) została zdiagnozowana u wszystkich pacjentów. W trakcie eksperymentu i badania klinicznego użyto dwóch igieł PE (igła PE w systemie mikroosiowym INTREPID® i ulepszona igła).

Wyniki
W badaniach eksperymentalnych stwierdzono, że przy użyciu standardowej igły maksymalne wartości siły wyniosły 104,1 ± 4,3 g, a przy użyciu ulepszonej igły – 65,4 ± 3,6 g. To świadczy o lepszym wprowadzeniu ulepszonej igły do soczewki. W badaniu klinicznym zastosowanie ulepszonej igły do PE u pacjentów o wysokim stopniu gęstości soczewki pozwoliło zmniejszyć całkowitą energię ultradźwiękową (CDE) o 41,69%. Odnotowano również statystycznie istotny spadek obrzęków pooperacyjnych i oparzeń rogówki w okresie pooperacyjnym.

Wnioski
Ulepszona igła do PE różni się od standardowych igieł tym, że powierzchnia czołowa części w kształcie dzwonu zawiera zęby równoboczne. Może to znacznie zmniejszyć siłę wymaganą do wprowadzenia igły do PE do soczewki i zmniejszyć ilość energii ultradźwiękowej do emulgowania soczewki. Z praktycznego punktu widzenia pozwala to ograniczyć rehabilitację pacjentów po chirurgicznym leczeniu zaćmy.Background
To study the efficacy of the developed phacoemulsification needle with the most dense lens nuclei in experimental and clinical conditions.

Material and methods
An experimental study was conducted on 15 isolated lenses of 15 patients. In clinical part of the study patients were divided into 2 groups: PE using a standard needle (30 eyes) and PE using an improved needle (30 eyes) with senile cataract. Two PE needles were used in the course of the experiment and clinical study (PE needle in the INTREPIDョ Micro-Coaxial System and the improved needle).

Results
In experimental study it was found that using a standard needle the maximum values of the force were 104.1 ア 4.3  g and improved needle ・65.4 ア 3.6 g. This proves a better introduction of an improved needle into the lens. In clinical study, the use of an improved needle for PE in patients with a high degree of lens density allowed to reduce the total ultrasonic energy (CDE) by 41.69%. A statistically significant decrease in postoperative edemas and burns of the cornea in the postoperative period was also noted.

Conclusions
The improved needle for PE, differs from standard needles in that the butt end surface of the bell-shaped part contains equilateral teeth. This can significantly reduce the force required for needle introduction for PE into the lens and reduce the amount of ultrasonic energy for lens emulsification. From a practical point of view, this allows to reduce the rehabilitation of patients after cataract surgery.

słowa kluczowe:

igła do fakoemulsyfikacji, fakoemulsyfikacja, zaćma

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe