en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2019
vol. 121
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rozlany cukrzycowy obrzęk plamki – 18 miesięczne obserwacje wyników leczenia podprogowym laserem mikropulsowym 577 nm

Małgorzata Latalska
1
,
Agata Prokopiuk
1
,
Jerzy Mackiewicz
1

1.
Department of Vitreoretinal Surgery, Medical University of Lublin Head: Professor Jerzy Mackiewicz, MD, PhD
Data publikacji online: 2020/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Ocena efektywności laseroterapii mikropulsowej w cukrzycowym obrzęku plamki po 18 miesiącach obserwacji.

Materiał i metody
112 oczu u 112 pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki leczono podprogowo żółtym laserem mikropulsowym i kontrolowano co trzy miesiące. Jeśli na wizycie kontrolnej nadal był obrzęk, leczenie powtarzano. Średni wiek pacjentów wynosił 65,64±8,75 lat. Średni czas trwania cukrzycy wyniósł 14,4±8,75 lat. Poziom hemoglobiny glikowanej ≤ 7mg% miało tylko 18 pacjentów. Podstawowe cele pracy zawierały ocenę zmiany średniej ostrości wzroku do dali i bliży na tablicach Snellena z najlepszą korekcją oraz centralnej grubości plamki. Wtórne cele obejmowały korelację badanych zmiennych z poziomem hemoglobiny glikowanej.

Wyniki
Średnia ostrość wzroku do dali z najlepszą korekcją wynosiła pierwotnie 0,31±0,2 i poprawiła się ostatecznie do 0,47±0,2 (p=0.00). Średnia wyjściowa ostrość wzroku do bliży z najlepszą korekcją wynosiła 1,08±0,8 i poprawiła się ostatecznie do 0,56±0,2 (p=0.00). Średnia wyjściowa grubość siatkówki w plamce wynosiła 449,16±162,5 µm i poprawiła się ostatecznie do 256,6±118,2 µm (p=0.01). Leczenie laserowe przeprowadzono 1 raz u 7 pacjentów, 2 razy u 16, 3 razy u 73, a 4 razy u 16 chorych. Nie wykazano istotnej korelacji poziomu hemoglobiny glikowanej z czasem trwania choroby, z wyjściową oraz ostateczną ostrością wzroku do dali i do bliży oraz grubością siatkówki w plamce. Poziom hemoglobiny glikowanej istotnie statystycznie ujemnie korelował z wiekiem chorych.

Wnioski
Podprogowa laseroterapia mikropulsowa wykazała długoterminową skuteczność w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. Poziom hemoglobiny glikowanej nie był istotny dla początkowej i ostatecznej ostrości wzroku do dali i do bliży oraz centralnej grubości siatkówki.Purpose
To evaluate the efficacy of subthreshold micropulse laser treatment in diabetic macular edema at 18 months of follow-up.

Material and methods
112 eyes of 112 patients with diabetic macular edema were treated with subthreshold micropulse yellow laser and followed up every 3 months. If the edema was present, the treatment was repeated. The mean age of patients was 65.64±8.75 years. The mean duration of diabetes was 14.4±8.75 years. The glycated hemoglobin level was ≤ 7mg% only in 18 patients. The primary outcomes were the mean change in best-corrected distance and near visual acuity and central macular thickness. Secondary outcomes included variables correlation with glycated hemoglobin level.

Results
The mean baseline best-corrected distance visual acuity was 0.31±0.2 and improved finally to 0.47±0.2 (p=0.00). The mean baseline best-corrected near visual acuity was 1.08±0.8 and improved finally to 0.56±0.2 (p=0.00). The mean baseline central macular thickness was 449.16±162.5 µm and improved finally to 256.6±118.2 µm (p=0.01). The laser treatment was performed in 7 patients one time, in 16 - two times, in 73 - three times, and in 16 - four times. There was no significant correlation between glycated hemoglobin level and disease duration, baseline and final best-corrected distance and near visual acuity and central macular thickness. There was significant negative correlation between glycated hemoglobin level and patients’ age.

Conclusions
Subthreshold micropulse yellow laser showed long-term efficacy in diabetic macular edema treatment. The level of glycated hemoglobin was not important for initial distance and near best-corrected visual acuity and central macular thickness.

słowa kluczowe:

cukrzyca, cukrzycowy obrzęk plamki, laser mikropulsowy

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe