en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2016
vol. 118
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Profilaktyka okołooperacyjna w chirurgii zaćmy w województwach mazowieckim i wielkopolskim w latach 2013 i 2014

Iwona Grabska-Liberek
1
,
Julita Majszyk-Ionescu
1
,
Piotr Tesla
1
,
Magdalena Gaca-Wysocka
2
,
Andrzej Grzybowski
2, 3

1.
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2.
Oddział Okulistyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu
3.
Katedra Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
w artykule przedstawiono pierwsze dane dotyczące schematów postępowania w profilaktyce okołooperacyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej po operacji zaćmy w Polsce.

Materiał i metody
przedstawione dane pochodzą z 33 ośrodków, w których operowano zaćmę u 8,8 mln pacjentów z obszaru województw mazowieckiego i wielkopolskiego – operowani stanowili 23% populacji Polski. W tym rejonie Polski wykonuje się rocznie około 39000 operacji zaćmy, jest to 20% całkowitej liczby tych operacji przeprowadzanych w kraju. W kwestionariuszu uwzględniono czas stosowania antybiotykoterapii przedoperacyjnej, rodzaj antyseptyki, śródoperacyjne zastosowanie antybiotyków oraz czas stosowania antybiotykoterapii pooperacyjnej.

Wyniki
we wszystkich ośrodkach biorących udział w badaniu stosuje się dezynfekcję skóry i worka spojówkowego roztworem powidonu jodyny, a w większość ośrodków stosuje się także miejscowo podawane antybiotyki w okresie okołooperacyjnym. Coraz częściej stosowaną metodą profilaktyki endoftalmitu jest dokomorowe podanie cefuroksymu.

Wnioski
metody profilaktyki endoftalmitu stosowane w polskich ośrodkach są znacząco różne, większość z nich nie ma naukowego uzasadnienia i dlatego pozostaje tematem do dalszej dyskusji.Aim
This is the first overview of practice patterns in endophthalmitis prevention after cataract surgery in Poland.

Material and methods
The study is based on a survey carried out in 33 centres performing cataract surgery in two provinces of Poland (a total of 8.8 million inhabitants, i.e. 23% of the entire country population). Approximately 39.000 cataract surgery procedures are performed in these regions annually, i.e. 20% of all cataract surgery procedures in Poland. The questionnaire-based survey focused on the following aspects: duration of preoperative antibiotic treatment, type of antiseptics, intraoperative administration of antibiotics and duration of postoperative antibiotic treatment.

Results
All surveyed centres use povidone-iodine as antiseptic on the periocular skin and conjunctival sac, and perioperative topical antibiotics are adopted by most. Intracameral cefuroxime is increasingly used in endophthalmitis prevention.

Conclusions
The methods of endophthalmitis prevention vary widely between ophthalmology departments and clinics in Poland, there is no scientific rationale for most preventive measures used and a further debate is needed among Polish ophthalmic surgeons on optimal practice patterns.

słowa kluczowe:

zapalenie wnętrza gałki ocznej, profilaktyka okołooperacyjna, powidon jodyny, cefuroksym, operacja zaćmy

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe