en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Profesor nadzw. dr hab. n. med. Lech Bieganowski (1940–2017) – zasłużony okulista i wybitny znawca historii okulistyki

Andrzej Grzybowski
1, 2
,
Tomasz Kazało
3

1.
Katedra Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2.
Instytut Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań
3.
Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Lech Bieganowski urodził się 7 czerwca 1940 roku. W 1964 roku otrzymał tytuł lekarza i rozpoczął pracę na Oddziale Okulistycznym Szpitala Miejskiego w Toruniu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1977 roku na Akademii Medycznej w Gdańsku. W tym roku objął też stanowisko ordynatora Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu i piastował je aż do końca kariery zawodowej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2003 roku na Akademii Medycznej w Szczecinie na podstawie rozprawy Anatomia oka i mechanizm widzenia w ujęciu średniowiecznych uczonych Ibn al – Haythama (Alhazena) i Witelona. Studium zagadnienia od starożytności do czasów nowożytnych.

Profesor Lech Bieganowski był autorem i współautorem ponad osiemdziesięciu prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz prezentowanych na kongresach naukowych. Zakres jego zainteresowań był rozległy – chirurgia zaćmy, chirurgia powiek, okulistyka dziecięca i leczenie zeza, techniki obrazowania w okulistyce, optometria oraz historia medycyny, a w szczególności okulistyki i optyki. Lech Bieganowski uczestniczył w pracach interdyscyplinarnego zespołu badawczego utworzonego w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu, który podjął prace nad przekładem z łaciny na język polski dzieła Witelona Perspektywy i przybliżeniem postaci Witelona, pierwszego polskiego uczonego o międzynarodowej sławie żyjącego w XIII wieku na Dolnym Śląsku. Był wybitnym znawcą historii okulistyki, prawdopodobnie najwybitniejszym w swoim pokoleniu. W 2014 roku została wydana jego pierwsza z zaplanowanego cyklu (omawiająca okres starożytności) książka pt. Zarys historii okulistyki w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Rozpoczął prace nad drugim tomem.

Lech Bieganowski zmarł 22 marca 2017 roku.

Lech Bieganowski was born on 7 June 1940. In 1964 he became a medical doctor and began working at the Ophthalmological Ward of the Municipal Hospital in Toruń. He earned his PhD degree in medicine in 1977 at the Medical Academy in Gdansk. The same year he became the Chief Doctor of the Ophthalmological Ward of Regional Hospital in Torun. He held this position till the very end of his professional career. He earned his post-doctoral degree in 2003 at the Medical Academy in Szczecin on the basis of the dissertation Anatomy of the eye and the manner of image formation according to medieval scholars: Ibn al-Haytham and Witelo.

Professor Lech Bieganowski was an author and a co-author of over eighty works published in Polish and foreign scientific journals and presented at scientific congresses. He had a wide range of interests; it concerned the surgery of cataract, the surgery of eyelids, pediatric ophthalmology and squint treatment, imaging technologies in ophthalmology, optometry and the history of medicine, ophthalmology and optics in particular. Lech Bieganowski took part in the works of a team of scholars gathered around the Institute of Physics of the Nicholas Copernicus University in Torun. The team took the initiative to translate Witelon’s work Perspectiva from Latin into Polish and to present Witelon, the first Polish scholar of international recognition living in the 13th century in Lower Silesia. Lech Bieganowski was an outstanding expert on the history of ophthalmology. He was an author of the book published in 2014 Outline of the history of ophthalmology in the Mediterranean culture comprising ancient times, intended as the first volume in the series. He began working on the second volume.

Lech Bieganowski died on 22 March 2017.
słowa kluczowe:

Lech Bieganowski (1940–2017), historia medycyny, historia okulistyki, historia okulistyki polskiej

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.