en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 123
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ophthalmological standards in ocupational medicine – comparison of the Polish and British models based on selected current examples

Wiktor Stopyra
1

1.
Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie
KLINIKA OCZNA 2021, 123, 2:60–64
Data publikacji online: 2021/07/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Prawidłowy wzrok jest niezbędny do dobrego wykonywania wielu zawodów. Niezależnie od tego, czy praca polega na prowadzeniu pojazdu, kontroli jakości, sortowaniu według koloru w zakładzie produkcyjnym czy też podejmowaniu krytycznych decyzji dotyczących życia i śmierci, dobre widzenie jest zazwyczaj fundamentem wydajnego i bezpiecznego działania. Dlatego tak istotne jest opracowanie minimalnych kryteriów wzrokowych wymaganych od pracowników na każdym niemal stanowisku. W Polsce nie ma jednych, zebranych wytycznych w tym zakresie. Znajdują się one w ministerialnych rozporządzeniach (Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Infrastruktury i Rozwoju czy nawet Prezesa Rady Ministrów) lub zaleceniach ośrodków medycyny pracy. Inaczej sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii. Królewskie Kolegium Okulistów opracowało własne standardy okulistyczne obowiązujące pracowników na wielu stanowiskach. Niniejszy artykuł jest porównaniem obu modeli – polskiego i brytyjskiego – w zakresie aktualnych pracowniczych norm okulistycznych. Wykorzystano wymagania obowiązujące strażaków, maszynistów i innych pracowników kolei oraz pracujących na morzach, w szczególności marynarzy. Rozpatrywano najistotniejsze funkcje narządu wzroku, takie jak ostrość wzroku, pole widzenia, rozpoznawanie barw i widzenie obuoczne. Wyniki zebrano w tabelach.

A correct vision is necessary for a good performance in many professions. Whether the job involves driving a vehicle, quality control, sorting by colour in a manufacturing plant or making critical life-or-death decisions, having good vision is usually fundamental for efficient and safe performance. That is why developing the minimum ophthalmologic criteria required of employees is crucial in almost every position. In Poland, there are no singular guidelines collected on this subject. The information is scattered among ministerial ordinances (from the Minister of Health, Minister of Internal Affairs and Administration, Minister of Infrastructure and Development and even Prime Minister) or recommendations of Occupational Medicine Centers. In contrast, in the United Kingdom, The Royal College of Ophthalmologist has developed its own ophthalmological standards for employees in many positions. This article serves as a comparison of Polish and British models in terms of current occupational ophthalmologic standards. Standards for firemen, train drivers and other rail workers and for seafarers, especially sailors, were used. The most important eye functions such as visual acuity, visual field, colour vision and binocular vision were considered. The results are collected in the tables.
słowa kluczowe:

strażak, maszynista, marynarz, ostrość wzroku, pole widzenia, widzenie barw

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe