en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2016
vol. 118
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena równowagi proantyoksydacyjnej u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Małgorzata Mrowicka
1
,
Jerzy Mrowicki
1
,
Jacek P. Szaflik
2, 3
,
Marta Szaflik
4, 5
,
Magdalena Ulińska
2, 3
,
Jerzy Szaflik
3
,
Ireneusz Majsterek
1

1.
Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2.
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3.
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
4.
Centrum Okulistyczne Laser w Warszawie
5.
Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena zdolności enzymatycznej bariery antyoksydacyjnej do obrony przed procesem peroksydacji u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w porównaniu ze zdolnością u osób zdrowych.

Materiał i metody
w hemolizatach krwi u 25 chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i u 25 osób z grupy kontrolnej oznaczono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej według metody Misry i Fridovicha, katalazy metodą Beersa i Sizera, peroksydazy glutationowej według metody Sedlaka i Lindsay’a w modyfikacji Little’a i O’Briena oraz stężenie dialdehydu malonowego (TBARS) metodą opisaną przez Placera.

Wyniki
zaobserwowano statystycznie istotne zmniejszenie aktywności badanych enzymów u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w odniesieniu do osób zdrowych: SOD (2086,3 vs. 2348,5 U/gHb/100 ml; p ≤ 0,05), CAT (6,9 vs. 7,6 BU/gHb; p ≤ 0,05) i GPx (36,3 vs. 45,8 U/gHb; p ≤ 0,05), oraz zwiększenie stężenia substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym w erytrocytach i osoczu krwi u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w odniesieniu do tych samych parametrów u osób z grupy kontrolnej (0,119 vs. 0,286 µmol/gHb; p ≤ 0,001).

Wnioski
wyniki badań wskazują na niewydolny enzymatyczny układ antyoksydacyjny oraz nasilony proces peroksydacyjny u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.Objective
The aim of study was to evaluate the ability of the enzymatic antioxidant barrier to protect against peroxidation in patients with wet age-related macular degeneration, as compared to healthy subject

Material and methods
Hemolysate blood samples collected from 25 patients with wet form age-related macular degeneration and 25 healthy controls were analysed to determine the activity of superoxide dismutase (using Misra and Fridovich method), catalase (using Beers and Sizer method), glutathione peroxidase (using Sedlak and Lindsay method modified by Little and O’Brien), and malondialdehyde concentration (using Placer method).

Results
We observed a statistically significant decrease in the activity of following enzymes in patients with wet age-related macular degeneration, as compared to controls: superoxide dismutase (2086.3 vs. 2348.5 U/gHb/100 ml; p ≤ .05), catalase (6.9 vs. 7.6 BU/gHb, p ≤ .05) and glutathione peroxidase (36.3 vs. 45.8 U/gHb; p ≤ .05). At the same time, an increase in age-related macular degeneration thiobarbituric acid reactive substance concentration was demonstrated in patients with wet age-related macular degeneration, as compared to healthy subjects (.119 vs. .286 µmol/gHb; p ≤ .001).

Conclusions
The obtained results indicate inefficient enzymatic antioxidant system which manifests as intense peroxidation in patients with age-related macular degeneration.

słowa kluczowe:

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, enzymy antyoksydacyjne, stres oksydacyjny

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe