en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena pomiarów centralnej grubości rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka i mikroskopii lustrzanej

Aleksandra Pośpiech-Żabierek
1
,
Michał Wilczyński
1

1.
Department of Ophthalmology, Medical University of Lodz, Poland
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
pomiar grubości centralnej części rogówki jest istotny dla celów diagnostycznych. Ważna jest wiedza, czy pomiary wykonane różnymi metodami mogą być traktowane zamiennie.

Cel pracy
ocena metod pomiaru centralnej grubości rogówki w zdrowych oczach soczewkowych za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka i mikroskopii lustrzanej.

Materiał i metody
badana grupa składała się z 46 oczu 39 dorosłych pacjentów przyjętych do kliniki w celu wykonania rutynowej operacji zaćmy. Centralna grubość rogówki została zmierzona za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka w trybie ręcznym i automatycznym oraz za pomocą mikroskopii lustrzanej w trybie automatycznym.

Wyniki
średnia wartość grubości centralnej części rogówki zmierzona za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka w trybie ręcznym wyniosła 559,0 ± 53,0 µm, w trybie automatycznym 528,0 ± 52,0 µm, w trybie automatycznym za pomocą mikroskopii lustrzanej zaś 547,0 ± 54,0 µm. Stwierdzono istotną różnicę w średnich wartościach pomiarów wykonanych za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka w trybie ręcznym i w trybie automatycznym (p < 0,01). Nie zaobserwowano istotnej różnicy w średnich wartościach pomiarów wykonanych za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka w trybie ręcznym i mikroskopii lustrzanej (p > 0,05), a także w średnich wartościach pomiarów wykonanych za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka w trybie automatycznym i mikroskopii lustrzanej (p > 0,05).

Wnioski
wszystkie metody pomiaru centralnej grubości rogówki, tzn. optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka w trybie automatycznym i w trybie ręcznym oraz mikroskopia lustrzana, dają skorelowane wyniki. Wartości uzyskane za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka w trybie automatycznym są istotnie niższe od wartości uzyskanych w trybie ręcznym.Introduction
Central corneal thickness measurements are important for diagnostic purposes. It is important to know whether automated measurements obtained with different devices are replicable.

Aim
The aim of the research was to evaluate central corneal thickness measurements taken using anterior segment optical coherence tomography and specular microscope.

Material and methods
The study group consisted of 46 eyes of 39 adult phakic patients admitted for routine cataract surgery. Central corneal thickness was measured using manual and automated mode of anterior segment optical coherence tomography and with specular microscope in automated mode.

Results
The mean central corneal thickness measured using anterior segment optical coherence tomography in a manual mode and an automated mode, as well as using specular microscopy was 559.0 ± 53.0 µm, 528.0 ± 52.0 µm and 547.0 ± 54.0 µm, respectively. There was a significant difference between measurements obtained using manual and automated mode of anterior segment optical coherence tomography (p < .01). There was no significant difference between measurements obtained using automated mode of anterior segment optical coherence tomography and specular microscopy (p > .05), as well as between measurements obtained using manual mode of anterior segment optical coherence tomography and specular microscopy (p > .05).

Conclusions
All central corneal thickness measurement methods, i.e. automated and manual modes of anterior segment optical coherence tomography, and specular microscopy yield correlated results. Values obtained with automated mode of anterior segment optical coherence tomography were consistently lower than results obtained with manual mode of anterior segment optical coherence tomography.

słowa kluczowe:

centralna grubość rogówki (CCT), optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka (AS-OCT), mikroskop lustrzany

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.