en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2018
vol. 120
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena parametrów przepływu krwi przez tętnice rzęskowe tylne krótkie u osób krótkowzrocznych

Anna Bryl
,
Małgorzata Mrugacz
,
Andrzej Malinowski
,
Zofia Mariak

Data publikacji online: 2019/01/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena parametrów przepływu krwi przez tętnice rzęskowe tylne krótkie u osób krótkowzrocznych.

Materiał i metody
do badania zakwalifikowano 52 osoby (104 oczu) krótkowzroczne w wieku od 18 do 79 lat, w tym 32 pacjentów bez zmian zwyrodnieniowych na dnie oka (grupa I) i 20 osób z obecnością sierpa krótkowzrocznego umiejscowionego przy skroniowym brzegu tarczy nerwu wzrokowego (grupa II). U wszystkich osób zakwalifikowanych do badania wykonano pomiar parametrów przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich położonych po stronach nosowej i skroniowej tarczy nerwu wzrokowego.

Wyniki
nie wykazano istotnych statystyczne zależności między parametrami przepływu krwi przez tętnice rzęskowe tylne krótkie po stronie nosowej tarczy nerwu wzrokowego w obu analizowanych grupach. Stwierdzono natomiast istotne statystycznie obniżenie prędkości przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich po stronie skroniowej tarczy nerwu wzrokowego w grupie osób z sierpem krótkowzrocznym w stosunku do osób bez tej degeneracji.

Wnioski
u pacjentów z obecnością zmian zwyrodnieniowych przy tarczy nerwu wzrokowego stwierdzono gorsze parametry przepływu krwi przez tętnice rzęskowe tylne krótkie skroniowe oraz gorszą ostrość wzroku. Wydłużenie gałki ocznej występujące symetrycznie po obu stronach tarczy nerwu wzrokowego może przemawiać za tym, że za wystąpienie sierpa krótkowzrocznego odpowiada gorsze ukrwienie po skroniowej stronie.Aim
To assess short posterior ciliary artery blood flow in myopic eyes.

Material and methods
The study group consisted of 52 myopic patients (104 eyes) aged 18–79: 32 patients without concomitant degenerative changes (group I), and 20 patients with myopic crescent (temporal peripapillary atrophy). The blood flow in the short posterior ciliary arteries nasally and temporally to the optic disc was assessed in all patients.

Results
There were no significant difference in short posterior ciliary artery blood flow nasally to the optic disc between the two groups. There was a significant blood flow reduction temporally to the optic disc in patients with peripapillary atrophy as compared to those with no concomitant degeneration.

Conclusions
Myopic patients with temporal peripapillary atrophy had decreased short posterior ciliary artery blood flow temporally to the optic disc and impaired visual acuity as compared to those without myopic crescent. Ocular axial elongation, symmetrical on both sides of the optic disc, may suggest that peripapillary atrophy causes impaired perfusion temporally to the optic disc.

słowa kluczowe:

sierp krótkowzroczny, tętnice rzęskowe tylne krótkie, CD – ultrasonografia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.