en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Nietypowy obraz objawowego odwarstwienia siatkówki w przebiegu rozwarstwienia siatkówki

Anna Modrzejewska
1
,
Tomasz Kubacki
1
,
Martyna Chrzanowska
1
,
Anna Machalińska
1
,
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska
1
,
Wojciech Lubiński
1
,
Monika Modrzejewska
1

1.
Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W doniesieniu przedstawiono wyjątkowo rzadki przypadek pacjenta z postępującym objawowym odwarstwieniem siatkówki współistniejącym z przebytym odwarstwieniem siatkówki jako powikłania rozwarstwienia siatkówki. W celu potwierdzenia rozpoznania u pacjenta wykonano następujące badania dodatkowe: optyczną koherentną tomografię komputerową, test Amslera, perymetrię kinetyczną, angiografię fluoresceinową i badania ultrasonograficzne. Zmiany chorobowe siatkówki udokumentowano fotograficznie. Autorzy podkreślają istotę szczegółowego badania obwodowych części siatkówki, które jest niezbędne do rozpoznania powikłań rozwarstwienia degeneracyjnego siatkówki. Wskazują również na brak konsensusu dotyczącego leczenia rozwarstwienia siatkówki. Analiza piśmiennictwa wskazuje, że indywidualizacja podejścia leczniczego, obserwacja zmian siatkówkowych oraz postawa wyczekująca są najbardziej polecaną formą terapii. Co więcej, analiza czynników ryzyka oraz wczesne włączenie laseroterapii lub krioterapii mogą stanowić istotną profilaktykę odwarstwienia siatkówki jako powikłania rozwarstwienia siatkówki.

The current report presents a case of progressive symptomatic retinal detachment in a patient with a history of retinal detachment as a complication of degenerative retinoschisis. In order to confirm the diagnosis, the following additional examinations were performed: optical coherence tomography, Amsler test, kinetic perimetry, fluorescein angiography, and ocular ultrasound. Retinal lesions were documented by photos. The authors emphasize the importance of a detailed examination of peripheral retina, which is essential for detecting complications of degenerative retinoschisis. They also point out the lack of consensus concerning the treatment of retinal retinoschisis. The analysis of the literature shows that an individualized treatment and watchful waiting approach to retinal lesions are the most recommended treatment options. Moreover, risk assessment and laser therapy or cryotherapy used at early stages may be crucial for preventing retinal detachment as a complication of degenerative retinoschisis.
słowa kluczowe:

rozwarstwienie siatkówki, przedarcie siatkówki, postępujące objawowe odwarstwienie siatkówki, choroby zwyrodnieniowe siatkówki

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.