en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Leczenie biologiczne przewlekłego nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej w wieku rozwojowym

Anna Niwald
,
Mirosława Grałek
,
Katarzyna Piasecka
,
Ewa Lipiec

Data publikacji online: 2019/11/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Ocena wyników stosowania leków biologicznych w leczeniu przewlekłego nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej u dzieci i młodzieży.

Materiał i metody
8 dzieci (5 dziewczynek, 3 chłopców) leczonych biologicznie (Humira, Remicade), po uprzednim stosowaniu leków pierwszej i drugiej linii terapeutycznej. Zmiany obuoczne występowały u 6 dzieci, jednooczne u 2 dzieci (14 oczu). W celu rozpoznania nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej i do oceny efektów leczenia wykorzystano badania okulistyczne i badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Średni czas leczenia biologicznego wynosił 12,8 miesięcy.

Wyniki
W badanej grupie dzieci zmniejszyła się liczba nawrotów choroby do średniej wartości 0,57. Ostrość wzroku uległa poprawie u wszystkich dzieci i wynosiła średnio 0,79. Powikłania oczne wystąpiły w 4 oczach, ogólne u 3 dzieci.

Wnioski
Terapia biologiczna nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej u dzieci nie jest w istocie leczeniem przyczynowym, tj. ukierunkowanym na czynniki etiologiczne. Wpływa jednak na patomechanizm choroby, silnie modyfikując jej przebieg, tym samym zmniejszając objawy i łagodząc skutki.Aim
Evaluation of the results of treatment of chronic non-infectious uveitis with biologic agents in children and adolescents.

Materials and Methods
8 children (5 girls, 3 boys) treated with biologics (Humira, Remicade) after previous treatment with first and second therapy lines drugs. Binocular changes were observed in 6 children, monocular changes in 2 children (14 eyes). For the diagnosis of non-infectious uveitis and to evaluate the effects of treatment, the ophthalmic examination and research of the laboratory diagnosis and imaging were used. The average time of biological treatment was 12.8 months.

Results
In the examined group of children the number of relapses of the disease (an average of 0.57) has decreased. Visual acuity has improved in every child (mean V = 0.79). Ocular complications occurred in 4 eyes, general complications in 3 children.

Conclusions
Biological therapy of non-infectious uveitis in children is not causal treatment indeed, focused on the ethological factors. However, it influences the patomechanism of disease, strongly modificating its course thus reducing this symptoms and easing this effects.

słowa kluczowe:

dzieci, nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, immunosupresja, leczenie biologiczne, działania niepożądane

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe