en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Artykuły w druku O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Lecz i wydłużaj – efektywna strategia leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Joanna Dolar-Szczasny
,
Anna Święch

Data publikacji online: 2019/12/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Artykuł omawia znaczenie różnych schematów stosowania iniekcji doszklistkowych leków skierowanych przeciwko naczyniowemu czynnikowi wzrostu śródbłonka w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Po uzyskaniu wyników z badań klinicznych dotyczących terapii skierowanej przeciwko naczyniowemu czynnikowi wzrostu śródbłonka, w praktyce stosowano schemat stały podawania leku lub tryb podawania pro re nata (w razie potrzeby). Ostatnio wprowadzono także schemat Treat-and-Extend (lecz i wydłużaj) mający na celu optymalizację strategii terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki. Treat-and-Extend polega na kontrolowanym wydłużaniu przerw między iniekcjami i został powszechnie zaakceptowany ze względu na zmniejszenie liczby wymaganych wizyt kontrolnych i efektywność leczenia. Badania kliniczne z zastosowaniem takiego schematu leczenia pokazują, że mniej obciąża on pracę ośrodków klinicznych i daje dobre rezultaty. Rozwój różnych modyfikacji trybów podawania leku jest odpowiedzią na dostosowywanie terapii do realnych warunków, zarówno jeśli chodzi o zasoby ludzkie, ograniczenia techniczne, jak i możliwości finansowe. Modyfikacje schematów podawania leku mają na celu optymalizację liczby iniekcji, zminimalizowanie liczby wizyt monitorujących i łatwe zaplanowanie leczenia. Schemat Treat-and-Extend spełnia te kryteria jednocześnie gwarantując dobre wyniki funkcjonalne.

This paper discusses the validity of different dosing regimens with anti-vascular endothelial growth factor iniections for neovascular age-related macular degeneration. After the initial trials of anti- vascular endothelial growth factor therapy, the variable dosing regimens such as continuous fixed dosing and pro re nata were implemented. Treat-and-Extend, a recently introduced regimen, aimed to optimize the anti-vascular endothelial growth factor treatment strategy for neovascular age-related macular degeneration. The Treat-and-Extend scheme uses an extending interval approach and has become widely approved for the minimized number of control visits required and its effectiveness. Studies investigating the Treat-and-Extend strategy also showed

that this could allow for reduction of clinical burden and good outcomes, thus meeting the real-life requirements. This progressive development of variable dosing regimens is a response to the real-life circumstances of limited human, technical, and financial resources. This includes optimization of the number of iniections, a minimal number of monitoring visits, and ease of planning ahead. The Treat-and-Extend regimen achieves this goal with good functional results.
słowa kluczowe:

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka, iniekcja doszklistkowa, aflibercept, bevaciumab, ranibizumab

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe