en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 123
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Introduction to pathophysiology of diabetic retinopathy

Magdalena Kupis
1, 2
,
Katarzyna Samelska
1, 2
,
Anna Zaleska-Żmijewska
1, 2
,
Jacek Szaflik
1, 2

1.
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2.
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
KLINIKA OCZNA 2021, 123, 2:69–73
Data publikacji online: 2021/07/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost zachorowalności na cukrzycę. Retinopatia cukrzycowa – powikłanie mikronaczyniowe cukrzycy – jest jedną z głównych przyczyn ślepoty w grupie wiekowej ludzi aktywnych zawodowo. Patofizjologia retinopatii cukrzycowej jest bardzo złożona. Jedną z pierwszych obserwowanych zmian w retinopatii cukrzycowej jest zmniejszony siatkówkowy przepływ krwi. Hipoksja i hiperglikemia przyczyniają się do rozwoju retinopatii cukrzycowej w kilku następujących mechanizmach: wzrost aktywności szlaku sorbitolu, zwiększenie nieenzymatycznej glikacji białek, wzrost aktywności szlaku diacyloglicerolu i kinazy białkowej C, nadprodukcja czynników wzrostu (głównie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego – VEGF i insulinopodobnego czynnika wzrostu – IGF-1), zmiany hemodynamiczne, nasilenie stresu oksydacyjnego, aktywacja układu renina– angiotensyna–aldosteron, subkliniczne zapalenie wraz z leukostazą. W patofizjologii retinopatii cukrzycowej istotną rolę odgrywają zmiany neurodegeneracyjne. Analiza wymienionych w artykule szlaków patogenezy retinopatii cukrzycowej może służyć opracowaniu skutecznej terapii zmian cukrzycowych na dnie oka.

In recent years a systematic growing incidence of diabetes mellitus is being observed. Diabetic retinopathy – a microvascular complication of diabetes mellitus – is one of the leading causes of blindness among professionally active people. Pathophysiology of diabetic retinopathy remains unclear. Decreased retinal perfusion is one of the first observed changes in diabetic retinopathy. Hypoxia and hyperglycemia contribute to diabetic retinopathy development in multiple biochemical mechanism such as: increased sorbitol pathway, increased nonenzymatic protein glycation, increased activation of diacylglycerol and protein kinase C pathway, increased expression of growth factors such as vascular endothelial growth factor (VEGF) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1), haemodynamic changes, accelerated oxidative stress, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, subclinical inflammation with leukostasis. There is strong evidence that retinal neurodegeneration contributes to pathophysiology of diabetic retinopathy. A thorough analysis of these underlying pathogenic mechanisms may be useful for new effective pharmacological therapy discoveries.
słowa kluczowe:

retinopatia cukrzycowa, kinaza białkowa C, VEGF, leukostaza, zmiany neurodegeneracyjne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe