en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 123
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Guidelines of the Polish Society of Ophthalmology for the treatment of exudative age-related macular degeneration

Marta Misiuk-Hojło
1
,
Iwona Grabska-Liberek
2
,
Katarzyna Michalska-Małecka
3
,
Ewa Mrukwa-Kominek
3
,
Bożena Romanowska-Dixon
4
,
Marcin Stopa
5
,
Jacek Szaflik
6
,
Jerzy Szaflik
6
,
Magdalena Ulińska
6
,
Joanna E. Adamiec-Mroczek
1

1.
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2.
Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie
3.
Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
4.
Katedra i Klinika Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
5.
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Katedra Chorób Oczu i Optometrii w Poznaniu
6.
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
KLINIKA OCZNA 2021, 123, 2:53–59
Data publikacji online: 2021/07/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age related macular degeneration – AMD) stanowi najczęstszą przyczynę nieodwracalnej utraty widzenia centralnego w populacji osób po 50. roku życia w krajach wysoko rozwiniętych. Szczególnie postać wysiękowa, cechująca się szybką progresją i istotnym obniżeniem ostrości wzroku, stanowiła do niedawna wyzywanie terapeutyczne. Ostatnie 15 lat to okres rozwoju nowych możliwości diagnostycznych oraz leczniczych w grupie chorych z neowaskularnym AMD. Publikacja przedstawia obowiązujące standardy opieki medycznej nad tą grupą chorych opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne w oparciu o najnowsze doniesienia literaturowe.

Age-related macular degeneration (AMD) is the most common cause of severe visual impairment in older adults in the developed world. Especially neovascular AMD, characterized by rapid progression and a significant reduction in visual acuity, until recently was a therapeutic challenge. The last 15 years have been a period of development of new diagnostic and treatment possibilities. The paper presents recommendations of the Polish Ophthalmological Society for the management of neovascular age-related macular degeneration based on the latest publications.
słowa kluczowe:

postać wysiękowa zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, terapia anty-VEGF, standardy postępowania

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe