en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Artykuły w druku O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Electroretinography and visual evoked potential - useful techniques to investigate depressive disorders. Review and case report.

Hanna Grabek-Kujawa
,
Ewa Dańczura
,
Jerzy Samochowiec
,
Jolanta Kucharska-Mazur
,
Wojciech Lubiński

Data publikacji online: 2019/12/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Przedstawienie aktualnej wiedzy o dysfunkcji drogi wzrokowej obserwowanej u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, jak również omówienie wyników badania elektroretinogramu wywołanego wzorcem (PERG) u pacjenta z dużą depresją.

Materiał i metody
Prace dotyczące badań: elektroretinografii (ERG), elektroretinogramu wywołanego wzorcem oraz wzrokowych potencjałów wywołanych wzorcem (PVEP) u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi pochodzą z bazy PubMed. Prezentujemy również wyniki własne badań PERG u pacjenta z dużą depresją. Badania elektrofizjologiczne przeprowadzone były zgodnie z wytycznymi International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) z 2010 r. i 2016 r.

Wyniki
Większość opublikowanych badań potwierdza tezę, iż dysfunkcja drogi wzrokowej może występować u pacjentów z depresją. Nasze wyniki elektroretinogramu stymulowanego wzorcem u pacjenta z dużą depresją wykazały dysfunkcję komórek zwojowych siatkówki.

Wnioski
W zaburzeniach depresyjnych dysfunkcja drogi wzrokowej mierzona za pomocą badań elektrofizjologicznych siatkówki może służyć jako marker neurotransmisji w centralnym układzie nerwowym. Badania ERG, PERG oraz PVEP mogą stać się diagnostycznym narzędziem i pomocą w monitorowaniu terapii u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi.Aim
To present current knowledge about visual pathway dysfunction observed in patients with depressive disorders, as well as to describe results of pattern electroretinography (PERG) in patient with major depressive disorder (MDD).

Material and methods
Searches concerning examinations: full field electroretinography (ERG), pattern electroretinography and pattern visual evoked potential (PVEP) in depressive disorders were found in the PubMed database. Also, we present PERG results in the patient with major depressive disorder. The electrophysiological measurements were performed according to the guidelines of the International Society for Clinical Electrophysiology of Vision – 2010 update or 2016 update (ISCEV).

Results
The majority of published studies confirm the thesis that visual pathway dysfunction can be detected in patients with depressive disorders. Our pattern electroretinogram results in the patient with MDD revealed ganglion cell dysfuntion.

Conclusions
In depressive disorders visual pathway dysfunction measured by retinal electrophysiological tests, presumably can serve as marker of neurotransmission in central nervous system. We assume ERG, PERG and PVEP examinations might be diagnostic tools and help to monitor therapy in patients with depressive disorders.

słowa kluczowe:

zaburzenia depresyjne, dysfunkcja drogi wzrokowej, badania elektrofizjologiczne siatkówki

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe