en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2019
vol. 121
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy korzystny efekt mykofenolanu mofetilu w leczeniu nieinfekcyjnych zapaleń błony naczyniowej utrzymuje się długoterminowo?

Maja Waszczyk-Łączak
1
,
Jacek P. Szaflik
1, 2

1.
Independent Public University Ophthalmic Hospital of Warsaw, Poland Head: Professor Jacek P. Szaflik, MD, PhD
2.
Department of Ophthalmology, 2nd Faculty of Medicine, the Medical University of Warsaw, Poland Head: Professor Jacek P. Szaflik, MD, PhD
Data publikacji online: 2019/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Ocena długoterminowego efektu leczenia mykofenolanem mofetilu pacjentów z przewlekłym nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej.

Materiał i metody
Dokonano retrospektywnej analizy historii chorób 19 pacjentów otrzymujących mykofenolan mofetilu, u których okres obserwacji wynosił przynajmniej 36 miesięcy. Oceniano możliwość zredukowania dawki prednizolonu do dawki równej 10 mg bądź mniejszej dziennie, a także uzyskanie remisji po odstawieniu mykofenolanu mofetilu. Analizowano również zmianę najlepszej skorygowanej ostrości wzroku na początku leczenia i na końcu obserwacji.

Wyniki
Do badania włączono 19 pacjentów. Większość z nich stanowiły kobiety, aż 18 (95%). Średnia wieku podczas włączania terapii immunosupresyjnej to 44 lata (zakres od 21 do 75 lat). Sukces terapeutyczny redukcji glikokortykosteroidów określono jako brak objawów zapalenia w warunkach stosowania dawki prednizolonu równej 10 mg bądź mniejszej dziennie, odnotowany na przynajmniej dwóch wizytach kontrolnych oddzielonych 28 dniami przerwy, po roku terapii uzyskano go u 13 spośród 16 pac­jentów (81%), po dwóch latach terapii – u 14 spośród 16 pacjentów (87%). Po zakończeniu terapii u 7 osób zaobserwowano ponowne wystąpienie choroby – średnio po roku. W 20 oczach (64%) spośród 31 oczu uzyskano stabilizację widzenia, poprawa wystąpiła w 8 oczach (26%), a pogorszenie w 3 oczach (10%).

Wnioski
Uzyskane dane potwierdzają długotrwałą skuteczność mykofenolanu mofetilu w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej.Aim
The aim of the study involved the assessment of long-term effectiveness of mycophenolate mofetil treatment in patients with chronic non-infectious uveitis.

Material and methods
A retrospective analysis included case histories of 19 patients receiving mycophenolate mofetil with a follow-up period of at least 36 months. We assessed the possibility of reducing the dose of prednisolone to a dose equal to or lower than 10 mg daily and achieving a remission after mycophenolate mofetil discontinuation. Moreover, the change in the best corrected visual acuity was evaluated at baseline and at the end of the follow-up.

Results
Nineteen patients were included in the study. The majority of them were women (18/19; 95%). The average age when immunosuppressive therapy was introduced was 44 years (ranging from 21 to 75 years). The therapeutic success of glucocorticosteroid reduction, defined as the absence of symptoms of inflammation at the dose of prednisolone equal to or lower than 10 mg per day, recorded during at least two follow-up visits planned 28 days apart after one year of therapy was obtained in 13 out of 16 patients (81%), and after two years – in 14 out of 16 patients (87%). After the completion of the therapy the recurrence was noted in 7 patients on average after a year. The total of 20 out of 31 eyes (64%) achieved vision stabilization, an improvement occurred in eight eyes (26%) and deterioration in three (10%).

Conclusions
Data obtained from this study confirm the long-term effectiveness of mycophenolate mofetil in the treatment of non-infectious uveitis.

słowa kluczowe:

mykofenolan mofetilu, nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej, leczenie immunosupresyjne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe