en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Częstotliwość występowania chorób siatkówki i ich struktura – w badaniu wybranej populacji osób dorosłych z miasta Łodzi (Polska)

Michał S. Nowak
1
,
Janusz Smigielski
2
,
Piotr Jurowski
3

1.
Euromedic Eye Clinic
2.
Department of Geriatrics, Medical University of Lodz
3.
Department of Ophthalmology and Visual Rehabilitation, Medical University of Lodz
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
zbadanie częstotliwości występowania chorób siatkówki i ich struktury w wybranej populacji osób dorosłych z miasta Łodzi (Polska).

Materiał i metody
w badaniu uczestniczyło 1107 osób rasy kaukaskiej, w większości mieszkańców miasta Łodzi, których dokładnie przebadano okulistycznie w kierunku występowania chorób siatkówki. W analizie okulistycznej brano pod uwagę wyniki badań optycznej koherentnej tomografii siatkówki i angiografii fluoresceinowej. Do analizy wyników zastosowano analizę statystyczną.

Wyniki
częstotliwość występowania chorób siatkówki była stosunkowo wysoka – rozpoznano je u 9,12% (95% CI 7,43–10,82) badanych. Najczęściej występującą chorobą siatkówki było zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, które stanowiło 47,5%. Drugą w odniesieniu do częstości występowania była retinopatia cukrzycowa (18,8%). Kolejne najczęściej występujące choroby siatkówki to zakrzep żyły siatkówki (5,9%) i błona nasiatkówkowa (5,9%). Częstotliwość występowania tych chorób siatkówki w badanej przez nas populacji wynosiła odpowiednio: 4,33%, 1,72%, 0,54% i 0,54%. W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej choroby siatkówki były statystycznie istotnie powiązane tylko z wiekiem badanych (OR 1,43, 95% CI 0,92–1.95).

Wnioski
częstotliwość występowania chorób siatkówki w badanej populacji mieszkańców Łodzi jest zbliżona do częstotliwości występowania tych chorób w populacjach z innych części świata. Nasza analiza częstotliwości występowania chorób oczu, w tym struktury chorób siatkówki, jest pierwszą okulistyczną analizą epidemiologiczną z Europy Wschodniej.Background
To assess the prevalence and pattern of retinal diseases in a sample population of older adults in the city of Lodz, Poland.

Material and methods
An observational cross-sectional study was designed. 1107 enrolled subjects of European Caucasian descent, most of whom live, or have lived, in the city of Lodz in central Poland, were interviewed and underwent detailed ophthal­mic examinations including optical coherence tomography and fluorescein angiography.

Results
The mean age of study participants was 60.4 ± 12.8 years. Overall, retinal diseases were detected in 9.12% (95% CI 7.43 – 10.82) of all study subjects. Age-related macular degeneration was the most common retinal disease, which accounted for 47.5% of all detected retinal diseases. Age-related macular degeneration was followed by diabetic retinopathy, retinal vein occlusion and epi-retinal membrane, which accounted for 18.8%, 5.9% and 5.9% respectively. The prevalence rates of these retinal diseases were age-related macular degeneration 4.33%, diabetic retinopathy 1.72%, retinal vein occlusion 0.54% and epi-retinal membrane 0.54%. Other common retinal diseases were degenerative myopia, retinal detachment, post-traumatic macular scar, central retinitis and macular hole. Multiple logistic regression modelling including age, gender and socio-economic status as predictor variables only demonstrated significant correlation between retinal diseases and older age (OR 1.43, 95% CI 0.92–1.95).

Conclusions
The total prevalence of retinal diseases in our study population was similar to the findings from other parts of the world and was only significantly associated with older age.

słowa kluczowe:

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), retinopatia cukrzycowa (DR), błona nasiatkówkowa (ERM), zakrzep żyły siatkówki (RVO)

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.