en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2018
vol. 120
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki

Izabella Karska-Basta
,
Michał Chrząszcz
,
Agnieszka Kubicka-Trząska
,
Weronika Pociej-Marciak
,
Anna Markiewicz
,
Bożena Romanowska-Dixon

Data publikacji online: 2019/01/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
przedstawienie i analiza cech różnych typów druz z zastosowaniem współczesnych metod multimodalnego obrazowania u pacjentów z rozpoznanym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem.

Materiał i metody
dokonano retrospektywnej analizy wyników badań 62 chorych (41 kobiet oraz 21 mężczyzn) w wieku od 42 do 75 lat (średnia wieku 59,7 roku). Analizie poddano jedynie pacjentów z obecnością przeważającej liczby jednego typu druz w dnie oczu. Nie poddano ocenie pacjentów z druzami mieszanymi. We wszystkich przypadkach przeprowadzono podstawowe badanie okulistyczne, które uzupełniono o kolorową fotografię dna oka, autofluorescencję dna oka, zdjęcie dna oka w świetle podczerwonym, optyczną koherentną tomografię oraz angiografię fluoresceinową.

Wyniki
na podstawie szczegółowej analizy wyników multimodalnych metod obrazowania dna oka wykazano, że u badanych najczęściej występowały druzy miękkie (41,9%) oraz druzy twarde (22,6%). Najrzadziej natomiast stwierdzono obecność druz uwapnionych i rzekomych, które występowały odpowiednio u 4,8% i 6,5% chorych.

Wnioski
zastosowanie najnowszych technik obrazowania siatkówki i jednoczasowa analiza ich wyników pozwalają na różnicowanie druz oraz ocenę stopnia dynamiki ich rozwoju, a to ma istotne znaczenie w monitorowaniu chorych z grupy wysokiego ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.Aim
To present and analyze various types of drusen using the modern multimodal imaging techniques in patients with diagnosed age-related macular degeneration.

Material and methods
62 patients (41 women and 21 men) aged 42–75 years (mean age: 59.7 years) with various types of drusen were retrospectively analysed. Only patients with the predominant one type drusen in the fundus were enrolled. Patients with mixed drusen were excluded. In all cases, the basic eye examination was performed with color fundus photography, infrared fundus photography, fundus autofluorescence, swept-source optical coherence photography and fluorescein angiography.

Results
A detailed analysis of multimodal imaging scans demonstrated that the most common types of drusen were soft drusen (41.9%) and hard drusen (22.6%). Calcified drusen and pseudodrusen were only detected in 4.8% and 6.5% of patients, respectively.

Conclusion
Using the newest retinal imaging techniques and analyzing their results allows for the differentiation of drusen and assessing the dynamics of their progression, which is important in monitoring patients at high risk of age-related macular degeneration.

słowa kluczowe:

druzy, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, optyczna koherentna tomografia, angiografia fluoresceinowa, autofluorescencja

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.