en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Cechy charakterystyczne guzów wewnątrzgałkowych w Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii

Anna Markiewicz
1, 2
,
Bożena Romanowska-Dixon
1, 2
,
Barbara Jakubowska
2
,
Anna Romanowska-Pawliczek
3

1.
Department of Ophthalmology and Ocular Oncology of the Jagiellonian University, Medical College, Cracow, Poland
2.
Department of Ophthalmology and Ocular Oncology University Hospital on Cracow, Poland
3.
University of Texas Health Science Center, Houston, United States
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
przedstawienie charakterystycznych cech znamion naczyniówki i małych czerniaków naczyniówki w Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii u pacjentów diagnozowanych i leczonych w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w 2014 roku.

Materiał i metody
badaniem objęto 71 chorych, u których rozpoznano znamię naczyniówki lub małego czerniaka. Rozpoznanie zmian naczyniówki było potwierdzone podczas obserwacji z wykonaniem pomiarów ultrasonograficznych, przeważnie w prezentacji B, oraz kolorowego zdjęcia dna oka. U wszystkich chorych wykonano badanie Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii firmy Topcon.

Wyniki
u 11 chorych rozpoznano małe znamię naczyniówki (<1,0 mm wysokości i <3,0 mm średnicy podstawy), u 42 chorych – typowe (1,0–2,0 mm wysokości i 3,0–5,0 mm średnicy podstawy), a u 5 chorych – atypowe (≤ 2,0 mm wysokości i >5,0 mm średnicy podstawy), u 13 chorych zaś małego czerniaka (według reguły TFSOM opracowanej przez Shieldsów). Stwierdzone przez nas charakterystyczne cechy w badaniu Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii to: kompresja choriokapilar we wszystkich atypowych znamionach i małych czerniakach oraz zmiany w warstwach zewnętrznej i/lub wewnętrznej naczyniówki we wszystkich zmianach. Inne stwierdzone cechy to: płyn podsiatkówkowy, zmiany w warstwie fotoreceptorów i makrofagi obładowane lipofuscyną, które są częściej obecne w atypowych znamionach i małych czerniakach. Zaobserwowano, że kopulasty kształt i skrzydlaste granice guza miały jedynie małe czerniaki.

Wnioski
Badanie Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii pozwala uwidocznić wszystkie szczegóły budowy naczyniówki i ich nieprawidłowości. Te właściwości są bardzo przydatne w diagnostyce różnicowej znamion i małych czerniaków naczyniówki.Purpose
To determine characteristic features of choroidal nevi and small choroidal melanomas in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography in patients diagnosed and treated at the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology of the Jagiellonian University, Medical College in Cracow within 2014 year.

Material and methods
71 patients with choroidal nevi or small choroidal melanomas were studied. Choroidal lesions were diagnosed clinically based on measurements of cross-sectional ultrasound images, mostly B-scans, and color fundus photography. The Topcon’s Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography was used to enable better visualization of choroidal pathologies.

Results
11 patients were diagnosed with small choroidal nevus (<1.0 mm thickness and < 3.0 mm diameter), 42 – with typical nevus (1.0–2.0 mm thickness and 3.0–5.0 mm diameter), 5 – with atypical nevus (≤ 2.0 mm thickness and > 5.0 mm diameter) and 13 – with small melanoma (according to Shields’ TFSOM rule). Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography demonstrated characteristic features of these lesions: compression of choriocapillaris in all atypical nevi and small melanomas, inner and/or outer choroidal changes in all choroidal lesions. Other features, such as subretinal fluid, photoreceptors changes, macrophages with lipofuscin, were mostly present in atypical nevi and small melanomas. Dome tumor shape and wing border shape were found only in small melanomas.

Conclusions
Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography enables visualization of all choroidal structures and their pathology. It is useful in differential diagnosis of choroidal nevi and small choroidal melanomas.

słowa kluczowe:

znamię naczyniówki, mały czerniak naczyniówki, diagnostyka różnicowa, atypowe znamię naczyniówki, Deep Range Imaging optyczna koherentna tomografia (DRI-OCT)

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.