en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Artykuły w druku O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza średnicy i reaktywności naczyń siatkówki u pacjentów z cukrzycą bez cech retinopatii

Katarzyna Mozolewska-Piotrowska
1
,
Maria Nowacka
2
,
Monika Masiuk
1
,
Małgorzata Świder
1
,
Katarzyna Babiak
1
,
Krzysztof Safranow
3
,
Anna Machalińska
1

1.
First Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Head: Professor Anna Machalińska, MD, PhD
2.
Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Head: Professor Kazimierz Ciechanowski, MD, PhD
3.
Department of Biochemistry and Medical Chemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Head: Professor Dariusz Chlubek, MD, PhD
Data publikacji online: 2019/09/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Wystąpienie objawów klinicznych retinopatii cukrzycowej poprzedzają zmiany czynnościowe komórek śródbłonka naczyniowego. Pomiary dynamiki reakcji naczyń mikrokrążenia siatkówki przy użyciu dynamicznego analizatora naczyniowego (DVA) mogą umożliwić ocenę in vivo zmian w zakresie kompleksu nerwowo-naczyniowego w stadium przedklinicznym retinopatii cukrzycowej, a tym samym pomóc we wcześniejszym wyodrębnieniu grupy chorych z większym ryzykiem rozwoju lub/i progresji retinopatii. Celem badania była kompleksowa analiza naczyń siatkówki u pacjentów z cukrzycą, u których w badaniu okulistycznym nie stwierdzono cech retinopatii cukrzycowej.

Pacjenci i metodyka
Grupę badaną stanowiło 40 pacjentów (80 oczu) z cukrzycą typu II bez cech retinopatii cukrzycowej widocznych w badaniu przedmiotowym, a grupę kontrolną 44 osoby (88 oczu) bez cukrzycy. Do pomiaru stopnia poszerzenia naczyń siatkówki w odpowiedzi na pobudzenie światłem migoczącym wykorzystano dynamiczny analizator naczyniowy (DVA)

Wyniki
Współczynnik tętniczo-żylny (AVR) był porównywalny w obu badanych grupach, natomiast reaktywnośćnaczyń tętniczych i żylnych po stymulacji światłem była statystycznie istotnie niższa w grupie pacjentów z cukrzycą (odpowiednio śr. 1,79% i 3,24%) w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio śr. 2,86% i 4,07%). Cukrzyca była niezależnym czynnikiem ryzyka słabszej reakcji naczyniowej po pobudzeniu światłem. U pacjentów z cukrzycą zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy ilością czasu poświęcanego przez pacjentana aktywność fizyczną a lepszą odpowiedzią naczyń tętniczych (Rs=+0.34, p=0.03).

Wnioski
1. Reaktywność naczyń po stymulacji siatkówki światłem migoczącym jest mniejsza u pacjentów z cukrzycą, u których nie stwierdzono cech retinopatii cukrzycowej w porównaniu z grupą kontrolną bez cukrzycy. 2. Badanie DVA może być cennym narzędziem umożliwiającym wczesne wyodrębnienie wśród chorych na cukrzycę pacjentów z wyższym ryzykiem rozwoju retinopatii cukrzycowej.Aim
Clinically detectable signs of diabetic retinopathy are preceded by endothelial dysfunction. Retinal microvasculature dynamics assessment using a dynamic vessel analyzer (DVA) may enable detection of neurovascular changes in vivo at the preclinical stage of diabetic complications and thus may help to recognize patients at increased risk of diabetic retinopathy. The aim of the study was to investigate the response of retinal vessels to flickering light in diabetic patients without clinically detectable diabetic retinopathy.

Materials and methods
Eighty eyes of 40 patients with type II diabetes and no clinically detectable diabetic retinopathy were enrolled in the study group. The control group consisted of 44 volunteers (88 eyes) without diabetes. The Dynamic Vessel Analyzer (DVA) was used to measure retinal vascular dilatation in response to flicker light stimulation.

Results
The AVR obtained by static vessel analysis was similar in both groups, whereas retinal vascular dilation after flicker stimulation in arterioles and veins was significantly reduced in the DM group (mean of 1.79% and 3.24%, respectively) compared with the control group (mean of 2.86% and 4.07%, respectively). DM was an independent factor associated with lower values of the flicker-light-induced vasodilation. A slight positive correlation was noted between the time of physical activity and better arterial response to flicker light in the diabetic group (Rs = +0.34, p = 0.03).

Conclusions
1. Retinal vessel reactivity to flicker light stimulation is reduced in diabetic patients with no clinically detectable signs of diabetic retinopathy. 2.DVA may be a valuable tool for early identification of patients at increased risk of diabetic retinopathy.

słowa kluczowe:

retinopatia cukrzycowa, dynamiczna analiza naczyniowa, reaktywność naczyń siatkówki, rozszerzenie naczyń indukowane światłem, DVA

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe