en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2019
vol. 121
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Aktualny stan wiedzy dotyczący nawigowanej laseroterapii siatkówki (Navilas)

Ewelina Lachowicz
1
,
Wojciech Lubiński
1

1.
II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
Data publikacji online: 2020/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cyfrowe systemy wspomagające laseroterapię umożliwiły wprowadzenie do leczenia chorób siatkówki nowej jakości – nawigowanej

terapii laserowej. Navilas jest pierwszym i dotychczas jedynym aparatem na świecie wykorzystującym tą technologię

i pozwalającym na wystandaryzowane postępowanie. Zastosowana długość fali (577 nm – żółta) zalecana jest obecnie do leczenia

chorób siatkówki. Tryb impulsów mikrosekundowych daje dodatkowo możliwość terapii zmian zlokalizowanych poddołkowo

i okołodołkowo. Navilas dzięki nowatorskim rozwiązaniom znacząco przewyższa konwencjonalną laseroterapię. System

oferuje wysoką precyzję i długotrwały korzystny efekt terapeutyczny przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Nawigowana

laseroterapia siatkówki znalazła dotychczas zastosowanie m.in. w zakrzepie żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi, w proliferacyjnej

retinopatii cukrzycowej, cukrzycowym obrzęku plamki, centralnej chorioretinopatii surowiczej, makrotętniakach, teleangiektazjach

siatkówkowych, poliploidalnej waskulopatii naczyniówkowej oraz w przypadku zmian obwodowych. Nawigowana

terapia ma potencjalne możliwości zastąpienia tradycyjnej laseroterapii w wielu chorobach siatkówki.

Digital systems supporting laser therapy enabled the introduction of new quality �navigated laser therapy for the treatment of retinal diseases. Navilas is the first and so far the only camera in the world that uses this technology and allows for standardized management. The used wavelength (577 nm �yellow) is currently recommended for retinal diseases treatment. The microsecond pulse mode additionally gives the possibility of the therapy of subfoveal and peri-foveal lesions. By using the innovative technology Navilas significantly exceeds conventional laser therapy. The system offers high precision and long-lasting satisfactory therapeutic effect with an increased level of safety. Navigated retinal laser therapy was used till now in: the central retinal vein or its branches occlusion, proliferative diabetic retinopathy, diabetic macular edema, central serous chorioretinopathy, macroadenomas, retinal telangiectasias, polyploidal choroidal vasculopathy, and in case of peripheral changes. Navigated therapy has the potential possibility to replace traditional laser therapy in many retinal diseases.
słowa kluczowe:

NAVILAS, nawigowany laser, fotokoagulacja laserem żółtym, laseroterapia z zastosowaniem pulsów mikrosekundowych

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe