en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Artykuły w druku O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Znaczenie wybranych parametrów płytek krwi w niedrożności naczyń żylnych siatkówki

Adrianna Marcinkowska
1, 2
,
Sławomir Cisiecki
2
,
Marcin Różalski
1

1.
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. Cezary Watała
2.
Oddział Okulistyczny Miejskiego Centrum Medycznego im. K. Jonschera w Łodzi Kierownik: dr n. med. Sławomir Cisiecki
Data publikacji online: 2019/12/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niedrożność naczyń żylnych siatkówki charakteryzuje się utrudnionym odpływem krwi żylnej z krążenia siatkówkowego. Klasyfikacja choroby oparta jest na lokalizacji okluzji naczynia, wyróżnia się: zakrzep żyły środkowej siatkówki i zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki. Patogeneza schorzenia jest wieloczynnikowa i nadal pozostaje niejasna. Do rozwoju niedrożności naczyń żylnych predysponują zarówno czynniki ogólnoustrojowe, jak i miejscowe. W wyniku patofizjologicznych zmian w obrębie naczyń żylnych na dnie oka dochodzi do zaburzeń hemodynamicznych w przepływie krwi oraz do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, co doprowadza do wytworzenia się zakrzepu zamykającego światło żyły. Mechanizm leżący u podstaw zakrzepowej skłonności w tej jednostce chorobowej nie jest jeszcze w pełni ustalony. Diagnostyka niedrożności naczyń żylnych obejmuje zarówno badanie okulistyczne, jak i badanie ogólne, a także ocenę wybranych parametrów hemostazy. Doniesienia literaturowe sugerują, że monitorowanie wybranych parametrów płytek krwi: funkcji płytek, średniej objętości płytki krwi, wskaźnika rozpiętości rozkładu objętości płytek, liczby dużych płytek krwi jest przydatne w diagnostyce i profilaktyce niedrożności naczyń żylnych siatkówki. Kontrola powyższych parametrów jest istotna nie tylko z punktu widzenia narządu wzroku, ale również stanowi przesłankę do ogólnoustrojowego spojrzenia na pacjenta, ponieważ wystąpienie niedrożności naczyń żylnych powoduje zwiększone ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.

Retinal vein occlusion is a disease, in which there is impaired venous return from the retinal circulation. The classification of disease depends on a site of the obstruction. Retinal vein occlusion can be divided into branch retinal vein occlusion and central retinal vein occlusion. The pathogenesis is multifactorial and still unclear. Etiopathogenesis of the disease is dependent on both local and systemic factors. As a result of pathophysiological change inside venous vessels in the fundus of the eye, it comes to haemodynamic disturbance in blood flow and damaging endothelium. These modifications lead to thrombus formation, which results in the vessel occlusion. The pathogenic mechanism underlying the thrombotic tendency in this disorder is still not fully understood. The diagnosis of retinal vein occlusion is based on both eye examination and general examination, including laboratory tests of selected haemostasis parameters. Reports from medical literature suggest that monitoring selected parameters of platelets: platelet function, mean platelet volume, platelet distribution width, platelet large cell ratio is useful in the diagnosis and treatment of retinal vein occlusion. Monitoring these parameters is important not only for the vision organ but also is the precondition for systemic perspective on patient because appearance of retinal vein occlusion constitutes an increased risk of developing cardiovascular disease.
słowa kluczowe:

żyła środkowa siatkówki, płytki krwi, parametry płytkowe, zakrzepica, zakrzep

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe