eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica Supplement
Current supplement Archive Acta Ophthalmologica Polonica
1/2020
vol. 122
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review article

Znaczenie astygmatyzmu w topografii i tomografii rogówki przy planowaniu zabiegu fakoemulsyfikacji

Ziemowit Poznański
1

1.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum we Wrocławiu
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S10–S12
Online publish date: 2020/10/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Około jednej trzeciej pacjentów zgłaszających się na zabieg usunięcia zaćmy ma znaczący astygmatyzm – powyżej 1,0 D, natomiast wartość powyżej 0,5 D notuje się nawet u dwóch trzecich pacjentów. Użycie tomografu rogówkowego przy planowaniu operacji usunięcia zaćmy z zastosowaniem wszczepu torycznego pozwala na zmniejszenie błędu refrakcyjnego oraz wykrycie anomalii rogówki mogącej mieć negatywny wpływ na efekt zabiegu.
keywords:

zaćma, astygmatyzm, tomografia rogówki, Pentacam, zabieg usunięcia zaćmy, toryczny

Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe