eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica Supplement
Bieżący suplement Archiwum Klinika Oczna
1/2020
vol. 122
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowania śródoperacyjnej aberrometrii w systemie ORA w zabiegach refrakcyjnych – praca przeglądowa i doświadczenia własne

Katarzyna Kuchalska
1
,
Andrzej Dmitriew
2, 3

1.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2.
Szpital św. Wojciecha w Poznaniu
3.
Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S6–S9
Data publikacji online: 2020/10/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
System ORA (Optiwave Refractive Analysis, Alcon Laboratories, Inc.) jest śródoperacyjnym aberrometrem znajdującym zastosowanie w chirurgii refrakcyjnej soczewki i zaćmy, który umożliwia badanie mocy refrakcyjnej oka bezsoczewkowego i obliczanie wady resztkowej. Celem pracy było zebranie i podsumowanie dotychczasowych publikacji, które opisywały korzyści z zastosowania systemu ORA do przeprowadzania zabiegów refrakcyjnych, oraz przedstawienie doświadczeń własnych.

Przeanalizowano publikacje, które znaleziono poprzez bazy naukowe PubMed i Web of Science. Większość badań dotyczyła porównania efektów obliczeń dokonywanych za pomocą systemu ORA z biometrią przedoperacyjną w zakresie doboru mocy implantowanej soczewki wewnątrzgałkowej oraz mocy resztkowej. Przeważająca liczba pacjentów, u których w trakcie zabiegu zastosowano pomiary ORA, miała wadę resztkową ≤ 0,50 D, jednakże na podstawie różnych badań można zauważyć, że podobne rezultaty przynosi zastosowanie obliczeń wg wzorów stosowanych przedoperacyjnie. Aberrometr pozwala na lepsze dopasowanie mocy oraz osi cylindra w trakcie zabiegu. Rodzaj wszczepianych soczewek nie ma znaczenia dla oceny efektywności ORA, ale już stosowane w czasie procedur wiskoelastyki mogą wpływać na jej obliczenia.

Na podstawie dotychczas opublikowanych badań można określić, że wyniki uzyskiwane z zastosowaniem ORA są lepsze od tych opartych na obliczeniach za pomocą biometrii przedoperacyjnej. Jednocześnie w badaniach dotyczących soczewek torycznych jednoznacznie podkreśla się korzyści płynące z zastosowania aberrometrii śródoperacyjnej.
słowa kluczowe:

aberrometria śródoperacyjna, Alcon, ORA

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe