en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2019
vol. 121
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Różnorodny obraz angiografii optycznej koherentnej tomografii u pacjentów z teleangiektazjami okołodołeczkowymi typu 2 – analiza 15 przypadków

Joanna Gołębiewska
1
,
Joanna Moneta-Wielgoś
2
,
Monika Turczyńska
3
,
Przemysław Krajewski
3
,
Aleksandra Kuźnik-Borkowska
3
,
Dariusz Kęcik
3
,
Joanna Brydak-Godowska
3

1.
Department of General and Experimental Pathology, Medical University of Warsaw, Poland Head: Professor Dariusz Szukiewicz, MD, PhD
2.
Department of Ophthalmology, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland Head: Professor Marek Rękas, MD, PhD
3.
Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw Head: Professor Dariusz Kęcik, MD, PhD
Data publikacji online: 2019/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Ocena zastosowania angiografii optycznej koherentnej tomografii (OCT-A) w diagnostyce pacjentów z różnymi stadiami teleangiektazji okołodołkowych typu 2. (Mac Tel 2) oraz porównanie uzyskanych obrazów angiografii optycznej koherentnej tomografii z angiografią fluoresceinową.

Materiał i metody
Retrospektywnie przeanalizowano dokumentację medyczną 15 pacjentów z teleangiektazjami okołodołkowymi. Każdy pacjent miał wykonane pełne badanie okulistyczne, angiografię fluoresceinową, optyczną koherentną tomografię i angiografię optycznej koherentnej tomografii. Uzyskane w angiografii optycznej koherentnej tomografii skany porównano z wynikami angiografii fluoresceinowej.

Wyniki
Średni wiek pacjentów wynosił 62,7 roku (średnio 46–92 lata). W angiografii optycznej koherentnej tomografii we wszystkich 30 oczach pacjentów z Mac Tel 2, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, wykryto rozrzedzenie sieci naczyń w powierzchownym i głębokim splocie naczyniowym siatkówki. Obrazy OCT-A ujawniły także teleangiektatyczne, poszerzone naczynia, szczególnie widoczne w splocie głębokim w 24 oczach, i neowaskularyzację podsiatkówkową w 2 oczach. Zmiany naczyniowe były asymetryczne u 7 spośród 15 pacjentów z Mac Tel 2, podobnie w angiografii fluoresceinowej. Nadciśnienie tętnicze współistniało u 73,3% pacjentów z Mac Tel 2.

Wnioski
Badanie angiografii optycznej koherentnej tomografii wykazało wysoką korelację z obrazami angiografii fluoresceinowej u pacjentów z teleangiektazjami okołodołkowymi oraz dodatkowo ujawniło subtelne zmiany naczyniowe w 2 oczach, w których obraz angiografii fluoresceinowej był prawidłowy. Badania angiografii optycznej koherentnej tomografii potwierdzają asymetryczny przebieg Mac Tel 2, który utrudnia i może opóźniać prawidłowe rozpoznanie. Teleangiektazjom często towarzyszyło nadciśnienie tętnicze, można je rozpatrywać jako jeden z czynników predysponujących do wystąpienia Mac Tel 2.Purpose
The aim of the study was to assess vascular patterns in patients with different stages of macular telangiectasia (MacTel) type 2 using optical coherence tomography angiography (OCT-A) and compare these findings with standard fluorescein angiography (FA).

Material and methods
We retrospectively analysed medical records of 15 patients with macular telangiectasia type 2. All patients underwent a comprehensive ocular assessment, including best corrected visual acuity (BVCA), slit-lamp biomicroscopy, dilated fundus examination and colour fundus photography. Fluorescein angiography and optical coherence tomography angiography were performed. The pattern of vascular abnormalities in optical coherence tomography angiography was compared to fluorescein angiography findings.

Results
15 patients with MacTel 2 were enrolled in the study. The mean age was 62.7 years (range: 46–92). The mean visual acuity was 20/45 (range: 20/20 to 20/150). Hypertension coexists with MacTel 2 in 73.3% cases. The optical coherence tomography angiography findings included a reduction in density of superficial and deep capillaries, dilated capillaries, and neovascularization in the outer retinal layers. The features seen in optical coherence tomography angiography corresponded well with changes observable in fluorescein angiography. The vascular alterations were asymmetrical in 7 out of 15 patients, which was in keeping with fluorescein angiography findings.

Conclusion
Optical coherence tomography angiography is a valuable tool in the assessment of patients with different stages of MacTel 2, even in asymptomatic cases. In this study, the optical coherence tomography angiography showed a high correlation with fluorescein angiography images. More importantly, it revealed subtle vascular changes in 2 eyes, which appeared normal in fluorescein angiography. The optical coherence tomography angiography findings confirm the asymmetrical course of the MacTel 2, which hinders the diagnosis.

słowa kluczowe:

teleangiektazje okołodołeczkowe, optyczna koherentna tomografia, angiografia optycznej koherentnej tomografii, angiografia fluo­resceionowa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe