en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Artykuły w druku O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Recurrence rate and corneal astigmatism after ‘sliding flap’ technique with intraoperative application of 0.05% mitomycin C or 20% ethanol for pterygium surgery

Barbara Nowacka
1
,
Wojciech Lubiński
1

1.
Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Head: Professor Wojciech Lubiński MD, PhD
Data publikacji online: 2019/10/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy:
Celem pracy była ocena częstości nawrotów oraz zmian astygmatyzmu rogówkowego dwóch wariantów operacji usunięcia skrzydlika z przesunięciem płatka spojówki – ze śródoperacyjnym zastosowaniem 0,05% mitomycyny lub 20% alkoholu etylowego, które mogą stanowić alternatywę dla innych technik.

Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano 50 oczu z pierwotnym skrzydlikiem od 45 pacjentów. U wszystkich pacjentów wykonano operację usunięcia skrzydlika z przesunięciem płatka spojówki oraz śródoperacyjnym zastosowaniem 0,05% mitomycyny C (grupa MMC – 27 oczu) lub 20% alkoholu etylowego (grupa ALC – 23 oczu). Zabiegi były wykonywane przez jednego operatora. Wizyty kontrolne miały miejsce w 1, 3, 6 i 12 miesiącu po zabiegu. Pacjentów badano za pomocą lampy szczelinowej pod kątem nawrotu skrzydlika, który definiowano jako jakikolwiek rozwój tkanki włóknisto-naczyniowej przekraczający rąbek rogówki. Ponadto, przed i 12 miesięcy po zabiegu wykonano keratometrię w celu oceny astygmatyzmu rogówki (tylko w oczach bez nawrotów skrzydlika).

Wyniki
W ciągu 12 miesięcy zaobserwowano tylko dwa nawroty (7,4%) w grupie MMC i 3 (13,0%) w grupie ALC. W obu grupach była widoczna, ale statystycznie nieistotna redukcja astygmatyzmu rogówki w porównaniu z przedoperacyjnym pomiarem (przed operacją > grupa MMC: 1,2 ± 0,8 Dcyl, grupa ALC 1,3 ± 1,3 Dycl, 12 miesięcy po zabiegu > grupa MMC: 0,9 ± 0,7 Dcyl, 0,8 ± 0,6 Dcyl).

Wnioski
Techniki usunięcia skrzydlika z przesunięciem płatka spojówki oraz śródoperacyjnym zastosowaniem 0,05% mitomycyny lub 20% etanolu etylowego są równie skutecznymi chirurgicznymi metodami zapobiegania nawrotom skrzydlika, jak inne szeroko stosowane zabiegi. Procedury są proste, z satysfakcjonującym efektem kosmetycznym i brakiem poważnych komplikacji.Objectives:
The aim of the study was to evaluate changes in corneal astigmatism and recurrence rates of two variants of ‘sliding flap’ techniques – with intraoperative use of 0.05% mitomycin C or 20% ethyl alcohol which could be an option for other pterygium surgeries.

Material and methods
Fifty eyes from 45 patients with primary pterygia were included. All patients underwent the ‘sliding flap’ surgery performed by a single surgeon with adjunctive intraoperative 0.05% mitomycin C (group MMC–27 eyes) or 20% ethyl alcohol (group ALC–23 eyes) therapy. Follow-up visits were at months 1, 3, 6 and 12. Patients were examined in the slit lamp for pterygium recurrence defined as any fibrovascular growth of conjunctival tissue extending across the limbus. Moreover, before and 12 months after surgery keratometry was performed in order to estimate corneal astigmatism (only in eyes without pterygium recurrence).

Results
During 12 moths of follow-up, only two recurrences (7.4%) were observed in the MMC group and 3 (13.0%) in the ALC group. In both groups, there was a visible but statistically insignificant reduction in corneal astigmatism compared to the preoperative measurement (before the surgery > MMC group: 1.2 ± 0.8 Dcyl, ALC group 1.3 ± 1.3 Dycl, 12 months postoperatively > MMC group: 0.9 ± 0.7 Dcyl, 0.8 ± 0.6 Dcyl, respectively).

Conclusions
The ‘sliding flap’ techniques combined with intraoperative 0.05% MMC or 20% ethanol application are equally effective surgical alternatives for preventing recurrence of primary pterygium. The procedures are simple with a satisfactory cosmetic effect and lack of major complications.

słowa kluczowe:

skrzydlik, technika przesunięcia płatka, mitomycyna C, alkohol etylowy, zmiany astygmatyzmu

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe