en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Artykuły w druku O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa

Aleksandra Opala
1, 2
,
Barbara Terelak-Borys
1, 2
,
Iwona Grabska-Liberek
1, 2

1.
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Data publikacji online: 2019/10/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa charakteryzuje się obecnością rozgałęzionej sieci naczyń naczyniówki, które ulegają tętniakowatym poszerzeniom w końcowych odcinkach. Choroba jest rozpoznawana na podstawie charakterystycznego obrazu naczyń naczyniówki w badaniu angiografii indocyjaninowej. W badaniu przedmiotowym polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa jest obserwowana jako czerwono-pomarańczowe guzkowate struktury, położone poniżej nabłonka barwnikowego siatkówki, którym towarzyszą liczne nawracające surowiczo-krwotoczne odwarstwienia nabłonka barwnikowego siatkówki lub siatkówki neurosensorycznej, wtórne do przecieku i krwawienia z workowatych poszerzeń choriokapilar. Zmiany są umiejscowione w tylnym biegunie gałki ocznej – w okolicach plamkowej lub okołotarczowej. Nie ma konsensusu w odniesieniu do optymalnego leczenia polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej. Ze względu na zmienny i nawracający charakter choroby oraz zagrożenie trwałą utratą widzenia konieczne są indywidualizacja terapii oraz długofalowa opieka nad pacjentem. W literaturze przedmiotu opisano liczne modyfikacje leczenia objawowej polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej. Uwzględniały one użycie fotokoagulacji laserem termalnym, terapii fotodynamicznej z werteporfiną pod kontrolą angiografii indocyjaninowej, terapii inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń oraz terapii złożonej – terapii fotodynamicznej z preparatami blokującymi czynnik wzrostu śródbłonka naczyń.

Polypoidal choroidal vasculopathy is characterized by the presence of branching vascular network with terminal aneurysmal dilations. The disease is diagnosed based on the characteristic appearance of choroidal vessels in indocyanine green angiography. Clinically, polypoidal choroidal vasculopathy presents as orange-reddish nodular structures below the retinal pigment epithelium, associated with numerous recurrent sero-hemorrhagic retinal pigment epithelial or neuroretinal detachments, secondary to leakage and bleeding from baggy choriocapillary dilations. The lesions are located at the posterior pole, in the macular or disc area. There is no consensus on optimum treatment of polypoidal choroidal vasculopathy. Due to its changing and recurrent nature as well as the risk of permanent vision loss, bespoke therapy and long-term care are essential. Published literature discusses various treatment modifications in symptomatic polypoidal choroidal vasculopathy, including thermal laser photocoagulation, indocyanine green angiography – guided verteporfin photodynamic therapy, anti-vascular endothelial growth factor agents and combined therapy involving photodynamic therapy with anti-vascular endothelial growth factor agents.
słowa kluczowe:

polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa (PCV), neowaskularyzacja naczyniówkowa (CNV), terapia fotodynamiczna (PDT), inhibitory czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (anty-VEGF)

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe