en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2016
vol. 118
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wywołanych potencjałów wzrokowych u dzieci w wieku 4 lat urodzonych przedwcześnie

Anna Leśniak
1
,
Anna Kubatko-Zielińska
1
,
Małgorzata Klimek
2
,
Weronika Pociej-Marciak
1
,
Bożena Romanowska-Dixon
1
,
Przemko Kwinta
2

1.
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2.
Klinika Chorób Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena, czy istnieje związek między nasileniem retinopatii wcześniaków a wynikami badania wywołanych potencjałów wzrokowych u 4-letnich dzieci przedwcześnie urodzonych z bardzo małą masą ciała (<=1500 g).

Materiał i metody
do badania zakwalifikowano 71 dzieci urodzonych ze średnią masą ciała 1083 g. Na podstawie wywiadu dzieci podzielono na trzy grupy: 1. – dzieci bez retinopatii wcześniaków („bez retinopatii “) (n=28), które w naszym badaniu stanowiły grupę kontrolną, 2. – dzieci z retinopatią wcześniaków bez wskazań do laserokoagulacji („retinopatia bez leczenia“) (n=17), 3. – dzieci z retinopatią wcześniaków leczone laserokoagulacją („retinopatia + lasery“) (n=26). U wszystkich dzieci wykonano badanie wywołanych potencjałów wzrokowych za pomocą urządzenia Tomey EP-1000, wyliczono czas latencji i amplitudę fali P100.

Wyniki
nieprawidłowy wynik badania wywołanych potencjałów wzrokowych stwierdzono u 14 dzieci z retinopatią wcześniaków leczonych laserokoagulacją (54%), 4 z grupy dzieci z retinopatią niewymagających laserokoagulacji (24%), oraz u 7 dzieci bez retinopatii (25%) (p=0,044). U badanych ze wszystkich grup stwierdzono istotne różnice zarówno w czasie latencji (odpowiednio w grupach – 101 vs. 94,4 vs. 92,4 ms; p<0,001), jak i w wartościach amplitudy fali P100 (odpowiednio w grupach – 7,1 vs. 11,7 vs. 11,3 mV; p<0,001). Analiza wieloczynnikowa jednak wykazała, że niezależnym czynnikiem wpływającym na wyniki wywołanych potencjałów wzrokowych jest stopień niedojrzałości dziecka, a nie zaawansowanie retinopatii wcześniaków.

Wnioski
wyniki mogą wskazywać, że u wcześniaków z retinopatią leczonych laserokoagulacją istnieje uszkodzenie przewodnictwa w drodze wzrokowej. Wydaje się jednak, że to uszkodzenie jest związane ze stopniem niedojrzałości dziecka, a nasilenie retinopatii wcześniaków jest jedynie wskaźnikiem tej niedojrzałości. Konieczne są dalsze badania z udziałem liczniejszej grupy dzieci.Objective
To determine a relationship between the severity of retinopathy of prematurity and visual evoked potential findings in 4-year old prematurely born children with very low birth body weight (<= 1500 g).

Material and methods
71 children with the mean birth weight of 1083 g were qualified for the study. The children were divided into three groups based on the medical history: 1. – children without retinopathy of prematurity (‘without retinopathy’) (n = 28), who were the control group in our study, 2. – children with retinopathy of prematurity, with no indications for laser coagulation (“retinopathy without treatment”) (n = 17), 3. – children with retinopathy of prematurity treated with laser coagulation (“retinopathy + lasers”) (n = 26). Visual evoked potential testing using a Tomey EP-1000 device was performed in all participants. The latency time and the amplitude of the P100 wave were calculated.

Results
14 children with retinopathy of prematurity treated with laser coagulation (54%), 4 children from the group with retinopathy of prematurity that did not require laser coagulation (24%), and 7 children without retinopathy (25%) presented with abnormal visual evoked potential results (p = 0.044). We found statistically significant differences both in the latency time (101 vs. 94.4 vs. 92.4 ms in the groups, respectively; p <0.001) and the P100 wave amplitude (7.1 vs. 11.7 vs. 11.3 mV in the groups, respectively; p <0.001) between the analyzed groups. However, multivariate analysis pointed to the severity of child immaturity rather than the severity of retinopathy of prematurity as an independent variable affecting the visual evoked potential results.

Conclusions
The obtained results may indicate disturbances of visual pathway conduction in preterm infants with retinopathy of prematurity treated with laser coagulation. It appears, however, that this disruption is related to the severity of child immaturity with the severity of retinopathy of prematurity being only an indicator of this immaturity. Further studies in larger children cohorts are necessary.

słowa kluczowe:

wywołane potencjały wzrokowe, wcześniaki, retinopatia wcześniaków

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.