en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2018
vol. 120
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena szczelności bariery krew-ciecz wodnista metodą flarymetrii u chorych z jaskrą wtórną otwartego kąta po zabiegu kanaloplastyki z fakoemulsyfikacją w porównaniu do chorych po zabiegu fakoemulsyfikacji

Joanna Szymor
,
Piotr Jurowski

Data publikacji online: 2019/01/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena bezpieczeństwa zabiegu kanaloplastyki z fakoemulsyfikacją w porównaniu do bezpieczeństwa zabiegu fakoemulsyfikacji z użyciem flarymetrii u chorych na jaskrę pseudoeksfoliacyjną i jaskrę barwnikową.

Materiał i metody
badaniem objęto 54 oczu u chorych na jaskrę wtórną otwartego kąta, którzy z powodu zaćmy i współistniejącej niekontrolowanej jaskry zostali zakwalifikowani do zabiegu kanaloplastyki z fakoemulsyfikacją (grupa 1.) lub do zabiegu fakoemulsyfikacji (grupa 2.). Ocena flare była dokonywana przed operacją, a także po 7 dniach oraz po 1, 3, 6 i 12 miesiącach od operacji z użyciem Flare Meter Kowa FM-600. W badaniu oceniano także ciśnienie wewnątrzgałkowe, liczbę stosowanych leków przeciwjaskrowych oraz powikłania pooperacyjne.

Wyniki
nie wykazano istotnej statystycznie różnicy (p = 0.32) w przedoperacyjnej wartości flare między grupą 1. (17,9 ± 7,9 ph/ms) a grupą 2. (16,3 ± 6,0 ph/ms). Nie było także istotnych statystycznie różnic w wartości flare między grupami w 1. tygodniu (p = 0.65) oraz w 1. miesiącu od zabiegu (p = 0,25). Średnia wartość flare była istotnie mniejsza w grupie 1. w 3., 6. i 12. miesiącach od zabiegu (p<0,01). Tylko w grupie 1. średnia liczba stosowanych leków przeciwjaskrowych była istotnie statystycznie mniejsza w każdym pooperacyjnie badanym przedziale czasu w porównaniu z liczbą leków stosowanych przedoperacyjnie (p<0,001).

Wnioski
fakokanaloplastyka oceniana w aspekcie szczelności bariery krew–ciecz wodnista jest bezpiecznym zabiegiem pozwalającym obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe u chorych na jaskrę wtórnie otwartego kąta. Ocena wyników flarymetrii wykazała, że zabieg łączony ma równie wysoki profil bezpieczeństwa jak zabieg fakoemulsyfikacji.Purpose
To evaluate the safety of canaloplasty with phacoemulsification compared to phacoemulsification in patients with pseudoexfoliative glaucoma and pigmentary glaucoma with respect to flaremetry measures.

Material and methods
Fifty-four eyes of patients with secondary open angle glaucoma who underwent canaloplasty with phaco­emulsification (Group 1) or phacoemulsification (Group 2) due to the cataract and uncontrolled glaucoma were enrolled. Flare was measured using the Laser Flare Meter Kowa FM-600 at baseline, and postoperatively – on day 7, as well as at 1, 3, 6, and 12 months. Other assessed outcome measures were intraocular pressure, number of glaucoma medications and adverse events.

Results
There was no significant difference in flare between Groups 1 and 2 at baseline (17.9 ± 7.9 ph/ms vs. 16.3 ± 6.0 ph/ms, p = 0.32). Similarly, there were no differences in flare between the groups at 1 week (p = 0.65) and 1 month (p = 0.25) post­operatively. The mean flare at 3, 6 and 12 months postoperatively was significantly lower in Group 1 (p<0.01). Postoperative intraocular pressure was lower in Group 1 at all measurement points (p<0.001). The number of antiglaucoma medications significantly decreased from baseline at all timepoints (p<0.001) only in eyes after phacocanaloplasty.

Conclusion
Phacocanaloplasty is a safe option for lowering intraocular pressure in patients with secondary open angle glaucoma as it ensures blood-aqueous barrier integrity. Flaremetry analyses demonstrated that combined surgery offers as high safety profile as the one of phacoemulsification.

słowa kluczowe:

kanaloplastyka, jaskra, flare

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.