en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2016
vol. 118
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena ostrości wzroku, widzenia obuocznego i subiektywnej akomodacji po wszczepieniu soczewek akomodacyjnych Crystalens HD

Kinga Rajska
1
,
Piotr Loba
1
,
Michal Wilczynski
1
,
Anna Broniarczyk-Loba
2

1.
Department of Ophthalmology, Medical University of Lodz
2.
Department of Binocular Vision Pathophysiology and Strabismus, Medical University of Lodz
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena stanu widzenia obuocznego u pacjentów po zabiegu obustronnej fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem soczewek wewnątrzgałkowych akomodacyjnych Crystalens HD lub soczewek jednoogniskowych. Pacjent i metody: badaniu poddano 75 pacjentów w wieku od 48 do 75 lat po obustronnym zabiegu usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewek jednoogniskowych (n = 36) lub soczewek akomodacyjnych (n = 19) oraz pacjentów z przezierną soczewką (n = 20). W badaniu uwzględniono: obecność objawów astenopijnych, dwojenia i zależności od soczewek okularowych oraz stan ortoptyczny, fuzję motoryczną, stereopsję, konwergencję i zakres subiektywnej akomodacji.

Pacjent i metody
badaniu poddano 75 pacjentów w wieku od 48 do 75 lat po obustronnym zabiegu usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewek jednoogniskowych (n = 36) lub soczewek akomodacyjnych (n = 19) oraz pacjentów z przezierną soczewką (n = 20). W badaniu uwzględniono: obecność objawów astenopijnych, dwojenia i zależności od soczewek okularowych oraz stan ortoptyczny, fuzję motoryczną, stereopsję, konwergencję i zakres subiektywnej akomodacji.

Wyniki
objawy astenopijne zgłaszało kolejno 36,1%, 15,8% i 35,0% pacjentów, a konieczność stosowania korekcji okularowej do bliży – 86,1%, 21,1% i 85,0% pacjentów w kolejnych grupach. Średnie wartości fuzji dywergencyjnej do dali wynosiły kolejno: 9.53 ± 5.53, 8.05 ± 3.66, 6.65 ± 5.33 (p = .039). Średnie wartości fuzji dywergencyjnej do bliży wynosiły: 26.53 ± 11.39, 28.68 ± 11.70, 20.75 ± 12.60 (p = .001) u pacjentów z poszczególnych grup. Średnie wartości subiektywnej akomodacji oczu prawego/ lewego wynosiły: 5.01 ± 1.47/ 4.86 ± 1.72, 6.29 ± 2.33/ 6.02 ± 1.90, 4.13 ± 0.89/ 4.22 ± 1.3 (p = .009). Nie było istotnych statystycznie różnic między grupami w zakresach fuzji konwergencyjnej, stereoskopowej ostrości wzroku i zakresie konwergencji.

Wnioski
obustronne wszczepienie soczewek akomodacyjnych Crystalens zapewniało pełne widzenie obuoczne u większości pacjentów. Pacjenci, u których zastosowano soczewki akomodacyjne, rzadziej niż pacjenci z pozostałych grup zgłaszali konieczność stosowania soczewek okularowych do bliży oraz objawy astenopijne. Soczewki akomodacyjne Crystalens zapewniały istotnie wyższą użyteczną akomodację niż soczewki jednoogniskowe.Objective
To evaluate visual acuity, binocular vision and subjective accommodation in patients after Crystalens HD accommodating intraocular lenses (IOLs) or monofocal IOLs implantation.

Material and methods
75 consecutive patients (aged 48 to 75 years) after bilateral cataract surgery with acrylic monofocal IOL (n = 36) or single-optic accommodating IOL (Crystalens HD) (n = 19) implantation and healthy presbyopic population (n = 20) were enrolled. Presence of asthenopic symptoms, diplopia and spectacle dependence was assessed. Orthoptic status, prism bar and amblyoscopic motor fusion, Frisby Near Stereotest, TNO and Titmus tests were performed. Convergence and subjective accommodation were evaluated using Krimsky-Prince rule.

Results
Asthenopic symptoms were present respectively in 36.1%, 15.8% and 35.0% of patients and spectacle dependency was reported by 86.1%, 21.1% and 85.0% of patients in subsequent groups. Negative fusional distance vergence means were 9.53 ± 5.53, 8.05 ± 3.66, 6.65 ± 5.33 respectively (p = .039). Negative fusional near vergence means were 26.53 ± 11.39, 28.68 ± 11.70, 20.75 ± 12.60 in subsequent groups (p = .001). Mean subjective right eye/ left eye accommodation was 5.01 ± 1.47/ 4.86 ± 1.72, 6.29 ± 2.33/ 6.02 ± 1.90, 4.13 ± 0.89/ 4.22 ± 1.3 respectively (p = .009). There were no statistically significant differences between groups in positive fusional vergence, stereoacuity and near point of convergence.

Conclusions
Bilateral accommodating IOL implantation provided full binocular vision in the majority of patients. Spectacle dependence and asthenopic symptoms were less frequent in patients with accommodating IOLs. Accommodating IOLs provided significantly better useful accommodation than monofocal IOLs.

słowa kluczowe:

akomodacja, soczewka wewnątrzgałkowa, rzekomosoczewkowość

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe