en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2016
vol. 118
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena morfologii naczyniówki oraz granicy naczyniówkowo-twardówkowej za pomocą optycznej koherentnej tomografii z użyciem lasera strojonego u chorych na suchą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Magdalena Trebinska
1
,
Janusz Michalewski
1, 2
,
Jerzy Nawrocki
1, 2
,
Zofia Michalewska
1, 2

1.
Dr K. Jonscher Municipal Medical Centre, Lodz, Poland
2.
Ophthalmic Clinic “Jasne Blonia”, Lodz, Poland
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
ocena naczyniówki u chorych na suchą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem za pomocą optycznej koherentnej tomografii z użyciem lasera strojonego.

Materiał i metody
porównano wyniki badania optycznej koherentnej tomografii z użyciem lasera strojonego 28 oczu chorych na suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (grupa 1.) oraz 28 oczu osób zdrowych dopasowanych pod względem wieku oraz wady refrakcji (grupa 2.). Ponadto oceniano granicę naczyniówkowo-twardówkową oraz warstwę nadnaczyniówkową.

Wyniki
granica naczyniówkowo-twardówkowa była widoczna u wszystkich badanych. Oceniono ją jako nieregularną u 78% osób z grupy 1. oraz 18% osób z grupy 2. Warstwę nadnaczyniówkową uwidoczniono w 36% oczu z grupy 1. i w 7% oczu z grupy 2. Średnia grubość naczyniówki nie różniła się istotnie statystycznie między grupami (p = 0,11).

Wnioski
granica naczyniówkowo-twardówkowa jest częściej nieregularna u chorych na suchą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Warstwa nadnaczyniówkowa i przestrzeń nadnaczyniówkowa są częściej obserwowane u chorych na suchą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem niż u osób z grupy kontrolnej.Background and objective
To report on details of the choroid in dry age-related macular degeneration imaged with Swept Source Optical Coherence Tomography.

Material and methods
Swept Source Optical Coherence Tomography was performed in 28 eyes with dry age-related macular degeneration (Group 1), who were age and refractive error-matched with 28 eyes of 28 healthy controls (Group 2). The visibility and contour of the outer choroidoscleral boundary and suprachoroidal layer was estimated.

Results
Choroidoscleral boundary was visible in all eyes, irregular in 78% in Group 1 and in 18% in Group 2. Suprachoroidal layer was visible in 36% eyes in Group 1 and in 7% eyes in Group 2. Mean choroidal thickness did not differ between groups (p=.11).

Conclusions
The outer choroidoscleral boundary is irregular in most cases of age-related macular degeneration. Suprachoroidal layer and suprachoroidal space are more often visible in dry age-related macular degeneration than in healthy controls.

słowa kluczowe:

optyczna koherentna tomografia z użyciem lasera strojonego (SSOCT), zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), granica naczyniówkowo-twardówkowa (CSB), przestrzeń nadnaczyniówkowa (SCL)

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe