en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena kliniczna i histopatologiczna zmian barwnikowych spojówki u dzieci i młodzieży

Beata Urban
1
,
Alina Bakunowicz-Łazarczyk
1
,
Joanna Reszeć
2
,
Marta Michalczuk
3

1.
Department of Pediatric Ophthalmology and Strabology, Medical University of Bialystok, Poland
2.
Department of Medical Pathomorphology, Medical University of Bialystok, Poland
3.
Department of Pediatric Ophthalmology and Strabology, Ludwik Zamenhoff University Paediatric Hospital, Bialystok, Poland
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
analiza kliniczna i histopatologiczna zmian barwnikowych spojówki u dzieci i młodzieży.

Materiał i metody
retrospektywna analiza usuniętych znamion barwnikowych spojówki w latach 2001–2016.

Wyniki
w analizowanym okresie wycięto 30 barwnikowych zmian u 30 dzieci (średni wiek dzieci 11,2 roku). Zmiany były umiejscowione w: spojówce gałkowej – 46,7%, spojówce przyrąbkowej (bez zajęcia rogówki) – 26,7%, mięsku łzowym – 20%, i fałdzie półksiężycowatym – 6%. W badaniu histopatologicznym rozpoznano: znamię złożone – 73,4%, znamię brzeżne – 23,3%, i czerniaka – 3,3%.

Wnioski
wprawdzie znamiona barwnikowe spojówki u dzieci i młodzieży mają zwykle charakter łagodny, niemniej jednak trzeba pamiętać, że u dzieci z tej grupy wiekowej może wystąpić czerniak.Purpose
To analyze histological and clinical features of pigmented conjunctival lesions in children and adolescents.

Material and methods
Series of surgically removed conjunctival lesions were analysed retrospectively at Ludwik Zamenhoff University Paediatric Hospital between 2001 and 2016.

Results
30 pigmented lesions in 30 children (mean age 11.2 years) were excised during the analyzed period. The anatomical locations of the lesions included bulbar conjunctiva (46.7%), juxtalimbal area (without corneal involvement) (26.7%), lacrimal caruncle (20%), and plica semilunaris (6%). Histopathological diagnosis was: compound nevus (73.4%), junctional nevus (23.3%) and malignant melanoma (3.3%). The postoperative course was uneventful in all cases and there was no recurrence in patient with melanoma.

Conclusions
Although conjunctival nevi in children are usually benign, malignant melanoma should be taken into account during diagnosis and treatment.

słowa kluczowe:

znamiona spojówki, czerniak, dzieci, młodzież

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.