en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Nieinwazyjna metoda obrazowania naczyń w odcinku przednim za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii

Magda Kozłowska
1
,
Marcin Stopa
1

1.
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Data publikacji online: 2018/06/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
przedstawienie nowej metody obrazowania patologii naczyniowych w przednim odcinku oka za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii.

Materiał i metody
w badaniu wzięło udział 18 pacjentów poradni przyklinicznej, u których od listopada 2016 roku do stycznia 2017 roku rozpoznano patologie naczyniowe w obrębie przedniego odcinka – 4 kobiety i 14 mężczyzn (średni wiek chorych 59,11 ± 17,83 roku). Wszyscy pacjenci zostali zbadani za pomocą aparatu AngioVue OCT-A (Optovue, Inc., Fremont, CA) wykorzystującego algorytm SSADA (Split-spectrum Amplitude-decorrelation Angiography). Badanie wykonano z pomocą adaptera przeznaczonego do przedniego odcinka w odpowiednich obszarach objętych neowaskularyzacją. Dalsza analiza oparta na algorytmie SSADA została przeprowadzona za pomocą oprogramowania urządzenia.

Wyniki
u wszystkich pacjentów dzięki zastosowaniu angiografii optycznej koherentnej tomografii udało się zobrazować patologiczne naczynia. W niektórych przypadkach zostały uwidocznione poziome linie związane z artefaktami wtórnie do ruchu pacjenta. W głównej mierze jakość skanów zależała od współpracy pacjentów podczas badania.

Wnioski
angiografia optycznej koherentnej tomografii jest skuteczną metodą obrazowania patologicznych naczyń w odcinku przednim. Do zalet tej metody należą nieinwazyjność i szybkość, a także możliwość oceny stopnia penetracji patologicznych naczyń, to czyni, że ma ona przewagę nad metodami konwencjonalnymi. Do głównych ograniczeń tej metody można zaliczyć problemy techniczne związane z wykonywaniem badania, niewielki obszar skanowania i stosunkowo niską rozdzielczość skanów, to wiąże się z brakiem specjalnego oprogramowania do tego celu. Większość ograniczeń prawdopodobnie może zostać wyeliminowana w kolejnych generacjach urządzeń, a angiografia optycznej koherentnej tomografii ma szansę stać się cennym badaniem dodatkowym obrazującym naczynia w odcinku przednim.Purpose
To present optical coherence tomography angiography as a new, non-invasive assessment method of anterior segment vasculature.

Methods
Eighteen patients (4 women, 14 men, mean age of 59.11 ± 17.83 years) with neovascularization in the anterior segment were enrolled in the study carried out between November 2016 and January 2017. All subjects were scanned with a commercially available AngioVue OCT-A system (Optovue, Inc., Fremont, CA) using an anterior segment lens adapter. Scans were taken in each quadrant of the eye with pathological vessels. Further analysis based on SSADA (Split-spectrum Amplitude-decorrelation Angiography) algorithm was carried out with internal system software.

Results
Pathological vessels in the anterior segment were visualised in each subject. The main factor affecting the quality of the scans was patient cooperation during the assessment.

Conclusions
Optical coherence tomography angiography is an effective method to visualise pathological vasculature within the anterior segment. The advantages include its non-invasiveness and acquisition speed, along with the ability to assess the depth of vessels invading the cornea. The main disadvantages to the new imaging method include technical difficulties during the assessment, small scanning area, low scanning resolution and the lack of dedicated software. However, most of these limitations will likely be eliminated by next generation devices, and optical coherence tomography angiography can become a valuable, additional examination for assessment of pathological vasculature within the anterior segment.

słowa kluczowe:

neowaskularyzacja, przedni odcinek, angiografia optycznej koherentnej tomografii (OCT-A), nowotwórstwo naczyniowe, rogówka

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.